Jakie są zalety stymulantów na depresję?

Leki pobudzające to leki psychoaktywne stosowane w celu stymulacji ośrodkowego układu nerwowego i zwiększenia aktywności mózgu. Chociaż nie jest to jedno z głównych zastosowań leków pobudzających, wiele z tych leków jest korzystnych w przypadku depresji. Stosowanie stymulantów na depresję zwiększy poziom energii pacjenta i zapobiegnie zmęczeniu. Może to pomóc pacjentom wyrwać się z ciężkich napadów depresji i wznowić codzienne czynności. Używki można również stosować w leczeniu apatii związanej z depresją i pomagać pacjentom odzyskać zdolność koncentracji.

Depresja dotyka cierpiących zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Fizycznie depresja często powoduje nadmierne zmęczenie, osłabienie i niski poziom energii. Osoby z depresją mogą mieć trudności z wstawaniem z łóżka lub brakiem energii do wykonywania codziennych czynności. Używki zwiększają energię, zmniejszają zmęczenie i bardzo utrudniają sen, chyba że pacjent jest fizycznie zmęczony. Podczas gdy większość lekarzy nie przepisuje regularnie stymulantów na depresję, stymulanty mogą być stosowane, aby pomóc pacjentom z ciężką depresją wyrwać się z rutyny.

Używanie środków pobudzających w depresji może również poprawić stan psychiczny pacjenta. Oprócz powodowania zmęczenia, depresja sprawia, że ​​wielu pacjentów jest apatycznych i niezdolnych do koncentracji. Zaletą leczenia depresji za pomocą środków pobudzających jest zmniejszenie letargu psychicznego. Używając stymulantów w leczeniu depresji, pacjenci, którzy byli wcześniej apatyczni, mogą stać się bardziej zainteresowani i entuzjastycznie nastawieni do czynności, które kiedyś sprawiały im przyjemność. Używki mogą również zwiększyć koncentrację pacjenta i ułatwić koncentrację przez dłuższy czas.

Gdy pacjent staje się bardziej energiczny i zainteresowany wcześniej ulubionymi zajęciami, jego nastrój może się również poprawić. Badania potwierdziły to twierdzenie i wykazały, że stymulanty skutecznie poprawiają ogólne samopoczucie, gdy są stosowane przez krótki czas. Długofalowe korzyści ze stosowania stymulantów w leczeniu depresji nie zostały udowodnione do 2012 roku.

Ze względu na potencjalne skutki uboczne stosowania stymulantów na depresję, stymulanty nie są zwykle stosowane jako leczenie długoterminowe lub podstawowe. Używki są zwykle stosowane w celu złagodzenia napadów ciężkiej depresji i ułatwienia leczenia stanu pacjenta. Gdy pacjent jest w lepszym stanie psychicznym, można go odstawić od leków pobudzających. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pacjent cierpi zarówno na depresję, jak i na schorzenie neurologiczne, takie jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADD) lub zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). W takim przypadku stymulanty mogą być stosowane w połączeniu z lekami na depresję, aby zaradzić wszystkim objawom pacjenta.