Jakie umiejętności są potrzebne do zatrudnienia inżyniera chemika?

Umiejętności potrzebne do zatrudnienia inżyniera chemika można dopracować już w latach licealnych. Niektórzy ludzie wiedzą od najmłodszych lat, jaką ścieżkę kariery chcieliby podążać – a kilka z nich faktycznie podąża za tymi wczesnymi pomysłami. Warto zastanowić się, jakie umiejętności i zajęcia można podjąć w liceum nastawionym na inżynierię chemiczną. Na przykład zawsze pomocne będą kursy matematyki, chemii, fizyki, informatyki i biologii.

Kolejnym etapem dla kogoś na drodze do zatrudnienia inżyniera chemika jest wykształcenie wyższe. Licencjat z inżynierii chemicznej to minimum wymagane przez większość pracodawców. Nie jest niczym niezwykłym, że pracodawca chce, aby pracownik posiadał stopień magistra lub nawet stopień doktora, aby mógł zostać zatrudniony do pracy w inżynierii chemicznej, zwłaszcza jeśli stanowisko opiera się na badaniach lub nauczaniu na poziomie uniwersyteckim.

Wybierając program inżynierii chemicznej, najlepiej jest znaleźć program zatwierdzony i akredytowany przez Radę Akredytacyjną ds. Inżynierii i Amerykański Instytut Inżynierów Chemicznych. Podczas gdy niektóre programy na poziomie licencjackim trwają od czterech do pięciu lat, programy magisterskie są znacznie dłuższe. Tytuł magistra trwa dwa lata, a stopień doktora może trwać od czterech do sześciu lat.

Poza wieloletnią formalną edukacją istnieją inne umiejętności, które są cenne przy znalezieniu zatrudnienia inżyniera chemika. Na przykład niektóre cechy osobiste są pomocne w udanej karierze. Należą do nich uczciwość, obiektywność, dokładność i wytrwałość. Warto też mieć dociekliwy umysł oraz być kreatywnym i otwartym. Wreszcie, osoba poszukująca pracy jako inżynier chemik musi mieć silną umiejętność rozwiązywania złożonych problemów.

Inne umiejętności, które są pomocne w inżynierii chemicznej, obejmują umiejętności przywódcze, umiejętność dobrej współpracy z innymi oraz umiejętność współpracy z ludźmi z niepowiązanych dyscyplin. Umiejętność komunikowania się z ludźmi z różnych środowisk iz tymi, dla których językiem podstawowym jest język obcy, jest przydatna. Niezdolność do skutecznej komunikacji może być druzgocąca dla niektórych inżynierów chemików.

W zależności od tego, gdzie znajduje się zatrudnienie inżyniera chemika, praktyczne mogą być również inne umiejętności. Na przykład podróż do zakładów w całym kraju lub za granicą może być obowiązkowa. Inżynier musi więc czuć się komfortowo podróżując do nowych miejsc. Niektórzy inżynierowie chemicy pracują z toksycznymi chemikaliami; w związku z tym muszą znać wytyczne i przepisy dotyczące tych chemikaliów. Ponadto muszą być w stanie pracować szybko i stabilnie w przypadku wycieku chemikaliów lub innej sytuacji awaryjnej.