Kim jest cudzoziemiec niebędący rezydentem?

Cudzoziemiec niebędący rezydentem jest obywatelem jednego kraju, który odwiedza inny. Cudzoziemcy niebędący rezydentami są uważani za legalnych cudzoziemców, ponieważ uzyskali odpowiednie zezwolenia na przebywanie w kraju przyjmującym. Osoby, które pracują podczas wizyt, podlegają opodatkowaniu. Prawa podatkowe, które dotyczą cudzoziemców, rezydentów i nierezydentów, różnią się międzynarodowo. Osoby, które będą pracować w obcym kraju, powinny wcześniej przeprowadzić badania, aby upewnić się, że będą przestrzegać kodeksu podatkowego.

Cudzoziemcy niebędący rezydentami nie są obywatelami ani obywatelami swoich krajów przyjmujących. Nie mają też miejsca zamieszkania. W rezultacie, do celów podatkowych, często muszą płacić tylko podatki od dochodów uzyskanych w krajach goszczących. Mogą również być zwolnieni z niektórych rodzajów płatności podatkowych, takich jak ubezpieczenie społeczne w Stanach Zjednoczonych. Cudzoziemiec niebędący rezydentem nadal jest jednak zobowiązany do zadeklarowania dochodu i może podlegać karze, jeśli zeznanie podatkowe nie zostanie złożone.

Jeden przykład cudzoziemca niebędącego rezydentem można zobaczyć w Stanach Zjednoczonych. Istnieją dwa możliwe testy, które można wykorzystać do oceny, czy ktoś jest cudzoziemcem nierezydentem. Pierwszym z nich jest test zielonej karty. Jeśli komuś wydano zieloną kartę, to jest cudzoziemcem-rezydentem. Jeśli nie, dana osoba jest klasyfikowana jako cudzoziemiec nierezydent. Drugi jest znany jako „test na obecność istotnej”. Jeśli ktoś mieszkał w Stanach Zjednoczonych krócej niż 31 dni w ciągu ostatniego roku i 183 dni w ciągu ostatnich trzech lat, jest cudzoziemcem nierezydentem.

Gdy cudzoziemiec niebędący rezydentem opuszcza kraj, może być konieczne uzyskanie zaświadczenia o zgodności od organów podatkowych. Zaświadczenie to wskazuje, że dana osoba jest na bieżąco z podatkami i przestrzegała prawa podatkowego. Agencje podatkowe generalnie zalecają złożenie tego dokumentu co najmniej dwa tygodnie przed planowaną datą wyjazdu, aby mieć pewność, że zostanie on skompletowany na czas.

Prawo dotyczące cudzoziemców niebędących rezydentami pozwala ludziom pracować w innych krajach bez przyjmowania wszystkich obciążeń związanych z cudzoziemcami lub obywatelami będącymi rezydentami. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w których ludzie niechętnie prowadzą interesy w obcym kraju lub pracują w obcym kraju ze względu na konsekwencje podatkowe takiego postępowania. Ponieważ próg między obcokrajowcami będącymi rezydentami i nierezydentami może się różnić, ważne jest, aby przed złożeniem dokumentów podatkowych i innych dokumentów upewnić się, że posiada się najbardziej aktualne informacje od rządu przyjmującego, tak aby papierkowa robota została wykonana prawidłowo.