Kim jest śledczy ds. przestępstw komputerowych?

Śledczy ds. przestępstw komputerowych lub śledczy ds. cyberprzestępczości to osoba, która pracuje nad rozwiązywaniem przestępstw występujących w Internecie lub innej sieci komputerowej obejmującej wielu użytkowników, takiej jak system komputerowy w pracy lub szkole. Istnieje wiele różnych form przestępczości komputerowej, od cyberwojny i cyberterroryzmu po obraźliwe treści lub wiadomości spamowe. W większości przypadków śledczy zajmujący się przestępstwami komputerowymi jest odpowiedzialny za zidentyfikowanie przypadków przestępstw komputerowych; identyfikację komputera, serwera lub sieci, z której pochodziła działalność przestępcza; oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za przestępstwo. Badacz musi również śledzić przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące różne formy korzystania z komputera i Internetu. Generalnie jest on również zobowiązany do śledzenia zmian w technologii, ponieważ nowe osiągnięcia technologiczne często wprowadzają nowe sposoby popełniania przestępstw przez osoby.

Wielu śledczych zajmujących się przestępstwami komputerowymi pracuje dla organów ścigania, a ich zadaniem jest znajdowanie i badanie przestępstw komputerowych. Śledczy zajmujący się przestępstwami komputerowymi może jednak również pracować prywatnie i podejmować pracę dla klientów, którzy padli ofiarą przestępstw komputerowych. Prywatny śledczy zajmujący się przestępstwami komputerowymi na ogół nie musi szukać przestępstw komputerowych i zamiast tego zajmuje się badaniem konkretnych przestępstw przeciwko klientom. Osoba fizyczna lub firma może również zwrócić się do prywatnego detektywa zamiast do agencji, aby uniknąć biurokratycznych problemów, które często charakteryzują duże, kontrolowane przez rząd agencje.

Szczególny sposób, w jaki śledczy zajmujący się przestępstwami komputerowymi prowadzi dochodzenie w sprawie przestępstwa, może się znacznie różnić w zależności od charakteru przestępstwa. Na przykład znalezienie internetowego drapieżnika może wymagać udawania dziecka w internetowym czacie. Z drugiej strony identyfikacja pracownika dopuszczającego się oszustwa może wiązać się ze szczegółowym zbadaniem historii korzystania z komputerów przez różne osoby, a także badaniem sprawozdań finansowych i innych zapisów. Niektóre przestępstwa, takie jak ataki typu „odmowa usługi”, mogą być bardzo trudne do zbadania, ponieważ często w grę wchodzi wiele różnych osób i komputerów w różnych lokalizacjach.

W wielu przypadkach śledczym zajmującym się przestępstwami komputerowymi może być trudno zebrać wystarczające dowody w sprawach dotyczących przestępstw komputerowych. Użytkownik może na przykład popełnić swoje przestępstwa na komputerze publicznym lub starać się ukryć swoją tożsamość i położenie geograficzne. Ponadto wiele dowodów w takich przypadkach należy zebrać online lub w systemach komputerowych. Brak fizycznych dowodów może utrudnić jednoznaczną identyfikację przestępcy komputerowego. Jednak w wielu przypadkach śledczy zajmujący się przestępstwami komputerowymi powiązany z agencją rządową może, po zebraniu wystarczających dowodów, uzyskać nakaz zebrania i zbadania komputera lub dysku twardego danej osoby pod kątem fizycznych dowodów działalności przestępczej lub materiałów.