W jaki nietypowy sposób można skrócić wyroki więźniom?

Niektóre rządy zmniejszają kary więźniów w zamian za ich chęć uczestniczenia w działaniach samodoskonalenia lub służenia społeczeństwu. Na przykład w Brazylii więźniowie mogą skrócić swoje kary, czytając książki, a następnie pisząc raporty książkowe. Innym sposobem dla brazylijskiego więźnia na skrócenie kary jest jazda na rowerze stacjonarnym podłączonym do generatora. Wytwarzana moc ładuje akumulatory latarni ulicznych.

Więcej o obniżaniu kar pozbawienia wolności:

Federalny system więziennictwa w USA nie oferuje już zwolnienia warunkowego, ale oferuje więźniom nieznaczne zmniejszenie wyroków, jeśli więźniowie zachowują się dobrze podczas pobytu w więzieniu. Federalny system więziennictwa zapewnia również większe ulgi więźniom, którzy zostali zatwierdzeni do programu leczenia uzależnień od narkotyków trwającego 500 godzin.
Niektórzy więźniowie mogą otrzymać obniżkę kary za zgłoszenie władzom zeznań innych więźniów. Jeżeli władze mogą wykorzystać te informacje do rozwiązania przestępstwa lub skutecznego wniesienia oskarżenia przeciwko innemu przestępcy, osoba, która zgłosiła zeznania, może otrzymać zmniejszenie kary lub poprawę swojego stanu zdrowia.
W Stanach Zjednoczonych niektóre rządy stanowe uchwaliły prawa ograniczające dawanie urlopu za dobre zachowanie więźniom osadzonym za przestępstwa z użyciem przemocy.