Ποια είναι η πιο φιλανθρωπική χώρα;

Η πιο φιλανθρωπική χώρα στον κόσμο είναι η Αυστραλία, σύμφωνα με τις βαθμολογίες του World Giving Index για το 2007-2012. Ο δείκτης μετρά 153 χώρες κάθε χρόνο και καθορίζει την κατάταξη των φιλανθρωπικών οργανώσεων ως προς το ποσοστό των ανθρώπων που δωρίζουν χρήματα, προσφέρουν από τον χρόνο τους ή παρέχουν βοήθεια σε αγνώστους. Το 2012, η ​​Αυστραλία κατέλαβε την πρώτη θέση, ακολουθούμενη από την Ιρλανδία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και τις ΗΠΑ. Η προσφορά βοήθειας σε αγνώστους ήταν η πιο κοινή φιλανθρωπική συνεισφορά για τις 20 χώρες με τα υψηλότερα σκορ. Ο χρόνος εθελοντισμού έτεινε να είναι ο λιγότερο συνηθισμένος, ιδιαίτερα μεταξύ των 10 πιο φιλανθρωπικών χωρών.

Περισσότερα για τις φιλανθρωπικές συνεισφορές σε όλο τον κόσμο:

Σε όλο τον κόσμο, έχει βρεθεί ότι οι γυναίκες δωρίζουν περισσότερα χρήματα και οι άνδρες συνήθως προσφέρουν περισσότερο χρόνο εθελοντικά και βοηθούν τους αγνώστους πιο συχνά.
Υπολογίζεται ότι 100 εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι συνεισέφεραν στη φιλανθρωπία μέσω χρημάτων, χρόνου ή βοηθώντας αγνώστους το 2011 σε σχέση με το 2010.
Το επίπεδο της αναφερόμενης ευτυχίας μιας χώρας βρέθηκε ότι συμπίπτει περισσότερο με την πιθανότητα να συνεισφέρει στη φιλανθρωπία παρά με το επίπεδο πλούτου της χώρας.