Ποια είναι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της ποίησης;

Η ποίηση είναι ένα είδος γραφής που εστιάζει στην εικονιστική γλώσσα, τις αισθητικές ιδιότητες των λέξεων και των γραμμών και τη συνολική σημασία των λέξεων σε πολλές περιπτώσεις. Τα χαρακτηριστικά της ποίησης μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος ή είδος της ποίησης που διαβάζεται, αν και οι περισσότερες ποίηση μοιράζονται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Εικονική γλώσσα είναι οποιαδήποτε λέξη ή φράση που έχει νόημα εκτός από τον ορισμό του λεξικού, και αυτός ο τύπος γλώσσας είναι εξαιρετικά κοινός στις περισσότερες μορφές ποίησης. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ομοιοκαταληξία, μετρητή, εμφύτευση και άλλες ποιητικές συσκευές που προορίζονται να επιστήσουν την προσοχή στη φύση της γλώσσας.

Ενώ πολλοί αναγνώστες πιστεύουν ότι η ομοιοκαταληξία είναι ένα από τα πιο κοινά χαρακτηριστικά της ποίησης, πολλοί ποιητές αποφεύγουν εντελώς την ομοιοκαταληξία, ιδιαίτερα στο μεταμοντέρνο είδος. Τα σχήματα ομοιοκαταληξίας υπάρχουν σε πολλά είδη ποίησης και το ίδιο το σχήμα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την ποιητική μορφή. Ένα παράδειγμα ενός σχήματος ομοιοκαταληξίας μπορεί να μοιάζει με αυτό:
Μια πυρκαγιά)
Β (ξύλο)
Ενας ψεύτης)
Β (κουκούλες)
Γ (άνθρωπος)

Οι γραμμές Α έχουν λέξεις που ομοιοκαταληκτούν μεταξύ τους, όπως και οι γραμμές Β. Η γραμμή Γ δεν έχει ομοιοκαταληξία ούτε με τις γραμμές Α ούτε με τις Β. Αυτές οι λέξεις μπορεί να περιλαμβάνονται σε ποιητικές γραμμές, γνωστές ως στίχοι, σε μία μόνο στροφή ή μονάδα ποίησης.

Η εικονιστική γλώσσα είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Οι παρομοιώσεις είναι συνήθως η πιο αναγνωρίσιμη μεταφορική γλώσσα, καθώς αυτές οι φράσεις υποδεικνύονται με τη χρήση των λέξεων «όπως» ή «ως». Είναι συγκρίσεις δύο διαφορετικών πραγμάτων. Οι μεταφορές είναι επίσης συγκρίσεις δύο διαφορετικών πραγμάτων, αλλά οι μεταφορές δεν χρησιμοποιούν τις λέξεις “όπως” ή “ως” για να κάνουν αυτές τις συγκρίσεις. Άλλη μεταφορική γλώσσα περιλαμβάνει τη μετωνυμία, την ονοματοποιία, τη συνέκδοξη και την προσωποποίηση.

Μεγάλο μέρος της ποίησης γράφεται σε ένα συγκεκριμένο μέτρο, που σημαίνει ότι οι γραμμές της ποίησης κατασκευάζονται με ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ρυθμό ή ήχο. Το ιαμβικό πεντάμετρο, που είναι μια γραμμή που αποτελείται από πέντε ιαμβάδες, είναι ένα πολύ γνωστό μέτρο. Το iamb είναι ένας συνδυασμός μιας άτονης συλλαβής που ακολουθείται από μια τονισμένη συλλαβή. Ένα παράδειγμα ιαμβικού πενταμέτρου μπορεί να έχει κάτι σαν αυτό:
«Μυρίζω τις λεπίδες του χόρτου έξω από την πόρτα μου».

Το “μυρίζω” είναι ένα ιαμβ που αποτελείται από την άτονη συλλαβή “εγώ” και μία τονισμένη συλλαβή “μυρίζω”.