Πώς αναμένεται να αλλάξει η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων έως το 2050;

Οι ερευνητές γνώριζαν εδώ και καιρό ότι η σίτιση του μελλοντικού πληθυσμού του πλανήτη, που εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 9.8 δισεκατομμύρια ανθρώπους μέχρι το έτος 2050, θα είναι μια πρόκληση. Όμως το 2018, δεδομένων των μετρήσιμων αλλαγών στο μέγεθος των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, ερευνητές στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας άρχισαν να αμφισβητούν προηγούμενες προβλέψεις για τις μελλοντικές ανάγκες σε τρόφιμα. Εξέτασαν πώς έχουν αλλάξει το μέγεθος και οι ενεργειακές ανάγκες του μέσου ενήλικα από το 1975. Σε σύγκριση με τους ομολόγους τους του 1975, οι άνθρωποι το 2014 ήταν 14 τοις εκατό βαρύτεροι, 1.3 τοις εκατό ψηλότεροι και απαιτούσαν 6.1 τοις εκατό περισσότερη ενέργεια. Το 1975, ο μέσος άνθρωπος κατανάλωνε 2,465 θερμίδες την ημέρα, σε σύγκριση με 2,615 θερμίδες το 2014. Εάν αυτές οι τάσεις συνεχιστούν, θα πρέπει να παραχθεί ακόμη περισσότερη τροφή για να τροφοδοτηθεί η αύξηση του πληθυσμού άνω των 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που προβλέπεται μέχρι το 2050.

Πώς να χειριστείτε έναν πεινασμένο πλανήτη:

Μεταξύ 1975 και 2014, η μέση ποσότητα κατανάλωσης τροφίμων αυξήθηκε κατά 129 τοις εκατό. Οι αυξήσεις στον πληθυσμό και στο μέγεθος του σώματος μετριάστηκαν πραγματικά από το γεγονός ότι τα ηλικιωμένα άτομα στον γηράσκοντα πληθυσμό μας χρειάζονται λιγότερη τροφή.
Οι ερευνητές της βιοδημογραφίας παρατήρησαν διαφορετικές αλλαγές σε διαφορετικές περιοχές. Βρήκαν τα μεγαλύτερα κέρδη μεγέθους στην Αφρική και τα χαμηλότερα ποσοστά αλλαγής στην Ασία.
«Με βάση τις τάσεις που ανακαλύφθηκαν, η σίτιση 9 δισεκατομμυρίων ανθρώπων το 2050 θα απαιτήσει σημαντικά περισσότερες συνολικές θερμίδες από ό,τι η διατροφή των ίδιων ανθρώπων σήμερα», κατέληξαν οι ερευνητές.