Ce este un standard intern?

Un standard intern este o cantitate cunoscută de substanță chimică adăugată la o probă analitică, care permite tehnicienilor să calibreze instrumentele de laborator. Acest lucru permite, de asemenea, calcularea cantităților de substanțe chimice necunoscute, deoarece instrumentul va afișa cantitatea standardului cunoscut ca referință. Testele care pot beneficia de un standard intern includ cromatografia în gaz și lichid.

Cromatografia gazoasă trece o probă vaporizată printr-o coloană plină cu o formă solidă, foarte pură de sol. Proba este mutată prin coloană cu un gaz inert sau nereactiv, cum ar fi azotul sau argonul. Diferitele molecule absorb pe coloană și apoi sunt eliberate pe baza structurii lor moleculare. Gazul transportă apoi proba separată la o flacără pentru a crea ioni sau molecule cu sarcini electrice mici. Un detector determină cantitatea fiecărui ion și prezintă rezultatele pe o diagramă.

Cromatografia lichidă separă, de asemenea, probe în molecule diferite, dar folosește un solvent lichid pentru a muta proba prin gravitație sau presiune pe un material staționar. Un material de pat de cromatografie poate fi o rășină, pământ de diatomee sau chiar un alt lichid. Proba este încărcată în partea de sus și se adaugă solvent pentru a împinge proba în jos prin materialul coloanei.

Părți din probă vor trece prin coloană la viteze diferite, în funcție de caracteristicile moleculare sau ionice. Mici mostre de lichid, numite alicote, sunt prelevate la intervale regulate din partea de jos a coloanei. Aceste probe vor conține diferitele molecule care s-au separat în coloană și sunt analizate pentru a determina compoziția lor.

În ambele tipuri de cromatografie, multe variabile pot afecta rezultatele. Debitul gazului purtător se poate modifica ușor sau coloanele pot fi la temperaturi diferite pentru diferite probe. Adăugarea unui standard intern calibrat oferă un rezultat cunoscut pentru orice probă plasată în instrumentul de testare. Dacă o variabilă din instrument, cum ar fi debitul de gaz, se modifică cu un procent mic, standardul se va modifica în aceeași cantitate.

Odată ce instrumentul a fost calibrat prin rularea unei probe cu standardul intern, o probă chimică necunoscută poate fi trecută prin același instrument, cu standardul inclus. Rezultatele vor arăta componența chimică a necunoscutului, plus standardul intern, reprezentat pe graficul creat de instrument. Cunoscând cantitatea de standard intern, se poate determina cantitatea relativă de substanță chimică necunoscută, ceea ce va permite un calcul al concentrației.

Este important de reținut că un standard intern nu este utilizat pentru a reacționa chimic cu nicio probă. Mai degrabă, este folosit pentru a compara moleculele oricărui material necunoscut cu cantitatea cunoscută a standardului. Această tehnică este cunoscută ca setarea unei variabile, deoarece standardul cunoscut va rămâne întotdeauna același de la probă la probă, indiferent de alte condiții care se pot schimba.