Τι είναι η Πατρίδα;

Η πατρίδα είναι ένα μέρος που κάποιος θεωρεί ως χώρα καταγωγής του. Μπορεί να είναι η πατρίδα κάποιου, όπως στον τόπο όπου γεννήθηκε αυτό το άτομο, ή μπορεί να είναι το σπίτι των προγόνων αυτού του ατόμου. Πολλοί άνθρωποι που ζουν σε ξένους πολιτισμούς αισθάνονται μια ισχυρή προσκόλληση στη μητέρα πατρίδα, ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στις πατρίδες τους.

Ο όρος «μητέρα πατρίδα» χρησιμοποιείται επίσης μερικές φορές για να αναφέρεται στην προέλευση μιας έννοιας ή αντικειμένου, όπως στο «Η Αμερική είναι η πατρίδα της μηλόπιτας». Οι άνθρωποι μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τη λέξη «πατρίδα» εναλλακτικά με τη «μητέρα πατρίδα», αν και για μερικούς, η λέξη «πατρίδα» έχει αρνητική σημασία, καθώς μερικές φορές συνδέεται με αυταρχικά καθεστώτα. Άλλοι αντιπαραβάλλουν τη συσχέτιση της «μητέρας» με έννοιες όπως η ανατροφή και του «πατέρα» με την πειθαρχία και την τάξη, υποδηλώνοντας ότι μια «μητέρα πατρίδα» κυριολεκτικά γεννά τους ανθρώπους της, ενώ μια πατρίδα τους διαμορφώνει.

Μπορεί επίσης να ακούσετε ανθρώπους να αναφέρουν τη «πατρίδα» όταν μιλούν για ένα έθνος που αποικίζει ένα άλλο. Ένα έθνος που αποικίζει είναι επίσης γνωστό ως «μητρόπολη», διακρίνοντάς το από τις αποικίες και τους δορυφόρους του. Για παράδειγμα, ορισμένοι Αυστραλοί θεωρούν την Αγγλία ως πατρίδα, επειδή η Βρετανία στεγάζει την έδρα της αυστραλιανής κυβέρνησης και πολλοί άνθρωποι βλέπουν τη Βρετανία ως την πηγή του αυστραλιανού πολιτισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πολίτες της αποικίας μπορεί να δικαιούνται ειδική μεταχείριση από την πατρίδα τους, όπως διαβατήρια και δικαίωμα επιστροφής.

Οι μετανάστες και οι μειονοτικές εθνοτικές ομάδες μπορεί να εμπλακούν ιδιαίτερα με τις πατρίδες τους, επειδή μπορεί να αισθάνονται απομονωμένοι στις κοινωνίες στις οποίες έχουν μετακομίσει. Στην περίπτωση των μεταναστών που μεταβαίνουν από ριζικά διαφορετικούς πολιτισμούς, η προσκόλληση στη μητέρα πατρίδα μπορεί να είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του πολιτισμικού σοκ, δίνοντας στους μετανάστες κάτι να κρατήσουν καθώς εγκαθίστανται σε μια νέα κουλτούρα. Οι ομάδες μεταναστών μπορούν να συγκεντρωθούν για φεστιβάλ, πάρτι και άλλες γιορτές της πατρίδας για να διασφαλίσουν ότι θα διατηρήσουν τις πολιτιστικές παραδόσεις και τις αξίες τους.

Οι άνθρωποι που κατάγονται από μετανάστες μπορεί να ενδιαφέρονται για τη μητέρα πατρίδα, θεωρώντας την ως τόπο πολιτιστικής καταγωγής τους. Ακόμη και όταν έχουν μεγαλώσει εξ ολοκλήρου σε άλλη κουλτούρα, μπορεί να ερευνήσουν τις πατρίδες τους και να σκοπεύουν να το επισκεφτούν κάποια στιγμή για να μάθουν περισσότερα για τις ρίζες τους. Παραδόξως, τέτοια άτομα μπορεί μερικές φορές να γίνουν πολύ πιο εθνικιστικά από τους προγόνους τους, επειδή μπορεί να τους παρέχεται μια εξιδανικευμένη άποψη για τη μητρική κουλτούρα.