Τι είναι η στέγη υπόστεγο;

Μια στέγη υπόστεγο είναι μια στέγη που καλύπτει ένα υπόστεγο, μια μικρή κατασκευή που χρησιμοποιείται συνήθως για αποθήκευση. Οι στέγες των υπόστεγων μπορούν να κατασκευαστούν με διάφορους τρόπους, οι οποίοι ποικίλλουν σε δυσκολία. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κάθε στυλ στέγης που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατασκευή μιας στέγης υπόστεγο ή τη μετατροπή μιας υπάρχουσας στέγης υπόστεγο σε διαφορετικό σχέδιο. Ένας ανάδοχος μπορεί να έχει συγκεκριμένες συμβουλές για μια συγκεκριμένη περιοχή ή δομή.

Ο απλούστερος τύπος στέγης υπόστεγο είναι το στυλ που είναι γνωστό ως στεγασμένη στέγη. Μια στεγασμένη οροφή αποτελείται από μια ενιαία κλίση, με αρκετή γωνία ώστε να επιτρέπει στο νερό, το λιώσιμο του χιονιού και άλλα υλικά να πέφτουν από την οροφή. Αυτός ο σχεδιασμός οροφής δημιουργεί επίσης πολύ χρήσιμο χώρο κάτω από την οροφή, επειδή δεν έχει άβολες γωνίες και χαμηλά σημεία. Εναλλακτικά, μπορεί να τοποθετηθεί μια δίρριχτη οροφή, στην οποία συναντώνται δύο κεκλιμένες πινακίδες σε μια κορυφαία γραμμή οροφής. Το μειονέκτημα αυτού του στυλ είναι ότι εάν οι τοίχοι του υπόστεγου είναι χαμηλοί, μπορεί να μην υπάρχει πολύς χρήσιμος χώρος κάτω από την οροφή.

Οι στέγες με υπόστεγο μπορούν επίσης να γίνουν σε σχέδιο ισχίου ή μανσάρδου για περισσότερη οπτική παραλλαγή. Τα υλικά στέγης μπορεί να περιλαμβάνουν βότσαλα σύνθεσης, σχιστόλιθο και ξύλινο βότσαλο. Σε πολλούς ανθρώπους αρέσει να στεγάζουν υπόστεγα με τα ίδια υλικά που χρησιμοποιούνται για την οροφή άλλων κατασκευών του ακινήτου για κάποια οπτική αρμονία. Για άτομα που επιθυμούν να το κάνουν αυτό με ένα νέο υπόστεγο, ορισμένες εταιρείες παρέχουν υπηρεσίες αντιστοίχισης, βρίσκοντας υλικά στέγης που θα ταιριάζουν στενά με τα υπάρχοντα υλικά που χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε η στέγη του υπόστεγου να εναρμονίζεται με το περιβάλλον.

Ένα πράγμα που πρέπει να σκεφτείτε κατά την εγκατάσταση μιας στέγης υπόστεγο είναι ο εποχιακός καιρός. Σε περιοχές με έντονο χιόνι, για παράδειγμα, μπορεί να μην συνιστάται η κλειστή οροφή, επειδή το χιόνι μπορεί να συσσωρευτεί στην οροφή και να προκαλέσει πιθανές διαρροές ή να σπάσει την ίδια την οροφή. Οι άνθρωποι μπορεί επίσης να θέλουν να σκεφτούν εάν σχεδιάζουν ή όχι την καλωδίωση και τη μόνωση του υπόστεγου, καθώς υπάρχουν βήματα που μπορούν να ληφθούν κατά τη διάρκεια της στέγης για να διευκολυνθεί αυτή η εργασία.

Παρόλο που ένα υπόστεγο δεν είναι τόσο κρίσιμο όσο μια κατασκευή όπως ένα σπίτι, εξακολουθεί να είναι καλή ιδέα να το φροντίζετε. Η οροφή πρέπει να εγκατασταθεί σωστά, με υδρορροές, σανίδες πρόσοψης και άλλα χαρακτηριστικά που θα προστατεύουν τη στέγη και το υπόστεγο κατά τη διάρκεια ζωής της. Οι άνθρωποι θα πρέπει επίσης να έχουν τη συνήθεια να αντικαθιστούν τα σπασμένα ή κατεστραμμένα έρπητα ζωστήρα αμέσως, προτού παρουσιαστεί η ευκαιρία διείσδυσης νερού και άλλων προβλημάτων.