Τι είναι ο Γαλλόφωνος Καναδάς;

Ο όρος «Γαλλόφωνος Καναδάς» χρησιμοποιείται μερικές φορές για να περιγράψει περιοχές του Καναδά με μεγάλο γαλλόφωνο πληθυσμό, ειδικά το Κεμπέκ, το οποίο έχει υψηλή συγκέντρωση γαλλόφωνων. Κάποιος μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τον όρο γενικότερα για να περιγράψει τη γαλλόφωνη κοινότητα στον Καναδά. Η πλούσια ιστορία του Καναδά περιλαμβάνει μεγάλο βαθμό διευθέτησης από τους Γάλλους, μαζί με την προκύπτουσα πολιτιστική ανταλλαγή, επομένως η γαλλική γλώσσα είναι πολύ ζωντανή και ενεργή στον Καναδά ως αποτέλεσμα.

Όταν οι άνθρωποι λένε τη λέξη «γαλλόφωνος», εννοούν απλώς «γαλλόφωνο». Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν επίσης αυτή τη λέξη για να περιγράψουν τις πολιτιστικές παραδόσεις που συμβαδίζουν με τη γαλλική ομιλία, ειδικά όταν περιγράφουν μια συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου ως γαλλόφωνη περιοχή. Στην περίπτωση του γαλλόφωνου Καναδά, πολλοί γαλλόφωνοι είναι στην πραγματικότητα Γαλλοκαναδοί, με καταγωγή που μπορεί να ανάγεται στη Γαλλία, και έχουν μια πολύ μοναδική κουλτούρα που διαφέρει από αυτή του αγγλόφωνου πληθυσμού.

Εκτός από το Κεμπέκ, όπου τα γαλλικά είναι η γλώσσα της πλειοψηφίας, οι γαλλόφωνοι μπορούν επίσης να βρεθούν στην Αλμπέρτα, τη Μανιτόμπα, το Νιού Μπράνσγουικ, το Οντάριο και το Σασκάτσουαν. Συνολικά, περίπου το 23% των Καναδών μιλάει γαλλικά, με τους περισσότερους Γάλλους να είναι δίγλωσσοι. Τα Γαλλικά είναι η δεύτερη επίσημη γλώσσα του Καναδά, πράγμα που σημαίνει ότι οι κρατικές εκδόσεις είναι διαθέσιμες στα γαλλικά και οι γαλλόφωνοι δικαιούνται ορισμένα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής χρηματοδότησης και βοήθειας.

Στον γαλλόφωνο Καναδά ομιλούνται τρεις διάλεκτοι της γαλλικής: το Κεμπέκ, η Ακαδική και η Γαλλική της Νέας Γης. Τα γαλλικά του Κεμπέκ ομιλούνται τόσο ευρέως που πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι είναι η κύρια γαλλική διάλεκτος, ακολουθούμενη από τα ακαδικά γαλλικά, τα οποία συνδέονται στενά με τα γαλλικά Cajun που ομιλούνται στον αμερικανικό νότο. Τα γαλλικά της Νέας Γης θεωρούνται επί του παρόντος μια διάλεκτος υπό εξαφάνιση, λόγω του περιορισμένου αριθμού ομιλητών.

Ο Γαλλόφωνος Καναδάς είναι μια ζωντανή κοινότητα που υποστηρίζεται από τις σκληρές προσπάθειες ανθρώπων από την κοινότητα που επιθυμούν να διατηρήσουν την κληρονομιά τους. Όταν επισκέπτεστε μέρη του Καναδά με μεγάλη γαλλόφωνη κοινότητα, είναι δυνατό να δείτε έναν πολιτισμό εντελώς ξεχωριστό από αυτόν των αγγλόφωνων, με τις δικές του τέχνες, σχολεία, κοινωνικές αξίες, κουζίνα κ.λπ. Σε περιοχές όπου ο γαλλόφωνος πληθυσμός είναι πιο κατακερματισμένος, εξακολουθούν να γίνονται αντιληπτές προσπάθειες για τη διατήρηση της κουλτούρας του γαλλόφωνου Καναδά, με την υποστήριξη εν μέρει από την καναδική κυβέρνηση, η οποία επιθυμεί να διασφαλίσει ότι ο γαλλόφωνος πληθυσμός της μειονότητας θα συνεχίσει να ευδοκιμεί.