Τι είναι το APEC;

Η Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC) είναι μια προσπάθεια συνεργασίας 21 χωρών με κοινό στόχο τη βελτίωση του ελεύθερου εμπορίου στην περιοχή αυτή. Η APEC ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1989 με 12 χώρες μέλη στην Καμπέρα της Αυστραλίας, και έχει κάνει μεγάλα βήματα στη διευκόλυνση και τη βελτίωση του εμπορίου μεταξύ των χωρών μελών της. Την πρώτη δεκαετία μετά τη δημιουργία του, οι οικονομίες των κρατών-μελών αντιπροσώπευαν το 70% της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Τα μέλη του είναι, αλφαβητικά, η Αυστραλία, το Μπρουνέι Νταρουσαλάμ, ο Καναδάς, η Χιλή, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, το Χονγκ Κονγκ, η Κίνα. Ινδονησία, Ιαπωνία, Δημοκρατία της Κορέας, Μαλαισία, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Παπούα Νέα Γουινέα, Περού, Δημοκρατία των Φιλιππίνων, Ρωσική Ομοσπονδία, Σιγκαπούρη, Κινεζική Ταϊπέι, Ταϊλάνδη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Βιετνάμ.

Τα 21 μέλη της APEC αντιπροσωπεύουν το 41% ​​του παγκόσμιου πληθυσμού, το 49% του διεθνούς εμπορίου και το 56% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Δεν υπάρχει συνθήκη προς υπογραφή, αλλά η APEC λειτουργεί με συναίνεση και συνεργασία. Συμμορφώνεται με τους «Στόχους Bogor», που ιδρύθηκαν το 1994 στο Bogor της Ινδονησίας. Αυτοί οι στόχοι είναι να έχουμε ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο και αυξημένες ξένες επενδύσεις στις οικονομίες-μέλη έως το 2010 για τις ανεπτυγμένες οικονομίες και το 2020 για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Η APEC εργάζεται για τη θέσπιση αντι-«προστατευτικών» πολιτικών στα κράτη μέλη μειώνοντας τους δασμούς και εξαλείφοντας άλλα εμπόδια στο ελεύθερο εμπόριο. Με τη συγκέντρωση πόρων, τα κράτη μέλη μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες και να αυξάνουν τον πλούτο για τις επιχειρήσεις και τα άτομα. Η APEC ωφελεί τους πολίτες των κρατών μελών δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες στον χώρο εργασίας, φθηνότερα αγαθά και υπηρεσίες και αυξάνοντας την ικανότητα συμμετοχής στη διεθνή αγορά.

Υπάρχουν τρεις κύριοι τομείς στους οποίους εστιάζει η APEC:

Απελευθέρωση εμπορίου και επενδύσεων: Σε αυτόν τον τομέα, η APEC εργάζεται για τη μείωση των δασμών και την άρση άλλων εμποδίων στο ελεύθερο εμπόριο.
Επιχειρηματική διευκόλυνση: Σε αυτόν τον τομέα, ο στόχος είναι να διευκολυνθούν οι επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κρατών μελών με τη μείωση του κόστους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ανταλλαγή εμπορικών πληροφοριών και τη βελτίωση των σχέσεων εισαγωγέων και εξαγωγέων.

Οικονομική και Τεχνική Συνεργασία (ECOTECH): Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει ευκαιρίες για τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την κατάρτιση και την εκπαίδευση στο διεθνές εμπόριο.

Η APEC συνεδριάζει κάθε χρόνο από το 1993, και εκτός από τους στόχους της, συζητά εξελισσόμενα ζητήματα όπως οι γυναίκες στην APEC, η τρομοκρατία, τα πρότυπα διαφάνειας, η διαφθορά και οι πανδημίες που δυνητικά επηρεάζουν το εμπόριο. Κάθε χρόνο, μια χώρα μέλος φιλοξενεί τη συνάντηση. Το APEC χρηματοδοτείται από μια σχετικά μικρή ετήσια συνεισφορά από κάθε χώρα μέλος, συνολικού ύψους περίπου 3.38 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (USD) ετησίως. Αυτά τα κεφάλαια πληρώνουν για προγράμματα APEC καθώς και για μια μικρή Γραμματεία που βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Η ηγεσία στη Γραμματεία εναλλάσσεται, ανάλογα με το ποιος φιλοξενεί τη συνάντηση εκείνο το έτος — ο Εκτελεστικός Διευθυντής είναι από τη χώρα υποδοχής εκείνο το έτος και ο Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής από τη χώρα υποδοχής του επόμενου έτους.