Τι είναι το Boot Camp της Πολεμικής Αεροπορίας;

Η Πολεμική Αεροπορία του Λάκλαντ στο Σαν Αντόνιο του Τέξας φιλοξενεί το στρατόπεδο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Αυτό το boot camp είναι ένα πρόγραμμα έξι εβδομάδων που διδάσκει στους νεοσύλλεκτους την ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας, τον στρατιωτικό τρόπο ζωής και τη φυσική κατάσταση. Ονομάζεται επίσης βασική στρατιωτική εκπαίδευση (BMT), χωρίζεται σε ομάδες 45 ατόμων που ονομάζονται πτήσεις. Κάθε πτήση θα συνεργάζεται για να εκπαιδεύσει και να μάθει για τον τρόπο ζωής της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο κορυφαίος στόχος του BMT είναι να διδάξει στους νεοσύλλεκτους πώς να εργάζονται και να λειτουργούν ως ομάδα.

Το boot camp της Πολεμικής Αεροπορίας χωρίζεται σε τμήματα εκπαίδευσης που αλλάζουν κάθε εβδομάδα. Για παράδειγμα, η γραφειοκρατία και το θέμα της ένδυσης αποτελούν όλα τα μέρη της πρώτης εβδομάδας εκπαίδευσης. Το κούρεμα και η εκμάθηση αναγνώρισης των διακριτικών βαθμών της Πολεμικής Αεροπορίας συνοδεύονται από φυσική εκπαίδευση και μαθήματα για την ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας. Θα αντιμετωπιστούν ιατρικά και οδοντιατρικά ζητήματα, θα εκδοθούν ταυτότητες και οι πτήσεις θα προετοιμάσουν τον κοιτώνα τους. Οι νεοσύλλεκτοι θα μάθουν επίσης πώς να χαιρετίζουν και να αναφέρουν σωστά.

Η δεύτερη εβδομάδα διδάσκει στον νεοσύλλεκτο να βαδίζει και να τρυπάει σωστά. Ο βασικός στρατιωτικός τρόπος ζωής και οι στρατιωτικές προσδοκίες θα αντιμετωπιστούν και οι νεοσύλλεκτοι θα αρχίσουν να εργάζονται ως ομάδα στο πλαίσιο της πτήσης τους και ο ατομικισμός θα αρχίσει να εξαφανίζεται. Κάθε νεοσύλλεκτος θα μιλήσει με τον εκπαιδευτή του/της στρατιωτικής εκπαίδευσης και η πτήση θα προετοιμαστεί για επιθεώρηση. Η προσωπική φυσική κατάσταση και η εμφάνιση θα τονιστούν τη δεύτερη εβδομάδα.

Οι επόμενες εβδομάδες επικεντρώνονται στη σωματική εκπαίδευση και την πειθαρχία, που είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από το boot camp της Πολεμικής Αεροπορίας. Η μετατροπή των πολιτών σε στρατιωτικό προσωπικό ικανό να πάει στον πόλεμο είναι δουλειά των υπευθύνων. Η εύρεση τρόπων παρακίνησης και η εξήγηση του τι αναμένεται από τους νεοσύλλεκτους είναι δουλειά των στελεχών εκπαίδευσης. Η εμπειρία διαμορφώνει τα άτομα σε ομαδικούς παίκτες.

Όταν ο καιρός της ειρήνης μετατρέπεται σε περίοδο σύγκρουσης, ένας στρατιώτης έχει μόνο την εκπαίδευσή του να εξαρτηθεί για να επιβιώσει. Το boot camp της Πολεμικής Αεροπορίας διασφαλίζει ότι όλοι οι νεοσύλλεκτοι που ολοκληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να επιβιώσουν σε οποιαδήποτε κατάσταση. Μόλις ένας νεοσύλλεκτος κατακτήσει ένα σενάριο στην τάξη, θα έχει την ευκαιρία να επιδείξει τις δεξιότητές του σε μια εικονική κατάσταση μάχης. Το άγχος, ο ενθουσιασμός και ο φόβος θα είναι όλα ζητήματα εστιασμένης εκπαίδευσης για να βοηθήσουν έναν νεοσύλλεκτο να επιβιώσει από οποιαδήποτε μορφή σύγκρουσης.

Το boot camp είναι μια διαδικασία και το αποτέλεσμα είναι καλά εκπαιδευμένοι στρατιώτες και αεροπόροι. Δουλεύοντας ως ομάδα, οι αεροπόροι μαθαίνουν πώς να είναι μεμονωμένα μέλη μιας ελίτ ομάδας. Η βασική εκπαίδευση δημιουργεί καλά λαδωμένα μέρη της μεγαλύτερης οργάνωσης.