Πώς αποφασίζει το Ανώτατο Δικαστήριο ποιες υποθέσεις θα εκδικαστεί;

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το απόλυτο δικαστήριο της έσχατης λύσης. Ενώ οι υποθέσεις που εκδικάζονται από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια μπορούν να υποβληθούν σε έφεση στα ανώτατα δικαστήρια της πολιτείας και στα ομοσπονδιακά εφετεία, κανένα άλλο δικαστήριο δεν εξετάζει το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ. Οι απόψεις που εκδόθηκαν από τους εννέα δικαστές σε αυτό το δικαστήριο είναι οριστικές.
Κάθε χρόνο το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δέχεται χιλιάδες αιτήματα για να ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο να εκδικάσει συγκεκριμένες υποθέσεις. Οι ειδικοί υπολογίζουν ότι υποβάλλονται περίπου 5000 αιτήματα ετησίως. Αυτά τα αιτήματα, που ονομάζονται αιτήματα για βεβαίωση, είναι ουσιαστικά αιτιάσεις που δηλώνουν, «παρακαλώ ακούστε την υπόθεσή μου». Κάθε δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο των Η.Π.Α. έχει έναν αριθμό ειδικευμένων δικαστικών υπαλλήλων που εργάζονται γι’ αυτόν και αυτοί οι υπάλληλοι εξετάζουν κάθε αίτηση για βεβαίωση και υποβάλλουν ένα «σημείωμα βεβαίωσης» σχετικά με τα εντάλματα που εξετάζουν στη δικαιοσύνη που τους έχουν ανατεθεί. Οι δικαστές εξετάζουν τα υπομνήματα και διοργανώνουν διάσκεψη για να καθορίσουν ποιες από αυτές τις υποθέσεις θα πρέπει να εισαχθούν στο φάκελο του δικαστηρίου.

Ο «Κανόνας των τεσσάρων» ελέγχει τα θέματα όταν αποφασίζει ποια θέματα θα ακούσει το ανώτατο δικαστήριο. Εάν τέσσερις δικαστές συμφωνήσουν ότι θα πρέπει να γίνει δεκτό ένα συγκεκριμένο αίτημα για βεβαίωση, τότε η υπόθεση θα τεθεί στο δικαστήριο του Δικαστηρίου και θα εκδοθεί στον αναφέροντα διάταγμα που θα αναφέρει ότι έχει χορηγηθεί certiorari.

Συνήθως, οι δικαστές χορηγούν certiorari, ή «cert» όπως συνήθως αποκαλείται, σε υποθέσεις που μπορεί να έχουν εκτεταμένα, ενδιαφέροντα ζητήματα. Το δικαστήριο μπορεί να επιθυμεί να ακούσει μια υπόθεση και να εκδώσει τη γνώμη του, έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει καθοδήγηση στους δικαστές κατώτερου επιπέδου σε όλη τη χώρα που έχουν τα ίδια ζητήματα που έρχονται από τις αίθουσες των δικαστηρίων τους σε καθημερινή βάση. Το πιστοποιητικό χορηγείται επίσης συχνά όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ αρκετών πρωτοβάθμιων δικαστηρίων ή δευτεροβάθμιων δικαστηρίων για την ερμηνεία ενός κανόνα δικαίου ή μιας προηγούμενης δικαστικής απόφασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Ανώτατο Δικαστήριο θα εκδώσει διάταγμα που θα προσδιορίζει τη σωστή ερμηνεία του νόμου για να ανοίξει ο δρόμος και να δημιουργήσει το νομικό προηγούμενο για τα κατώτερα δικαστήρια.