Τι είναι το άκαμπτο πεζοδρόμιο;

Το άκαμπτο οδόστρωμα είναι ο τεχνικός όρος για κάθε οδόστρωμα από σκυρόδεμα. Οι δρόμοι από σκυρόδεμα ονομάζονται άκαμπτοι ενώ οι δρόμοι με άσφαλτο είναι εύκαμπτοι. Αυτοί οι όροι αναφέρονται στην ποσότητα παραμόρφωσης που δημιουργείται στο ίδιο το οδόστρωμα κατά τη χρήση και με την πάροδο του χρόνου. Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στη χρήση οδοστρώματος από σκυρόδεμα είναι η ανθεκτικότητά του και η ικανότητά του να κρατά ένα σχήμα. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι άκαμπτου οδοστρώματος που χρησιμοποιούνται συνήθως παγκοσμίως.

Ο βασικός σχεδιασμός του άκαμπτου οδοστρώματος είναι πολύ απλός. Ένα επιφανειακό στρώμα, που αποτελείται από πλάκες από σκυρόδεμα τσιμέντου Πόρτλαντ (PCC), βρίσκεται πάνω από μια χούφτα υποστρωμάτων. Το στρώμα ακριβώς κάτω από το PCC είναι πιο εύκαμπτο από το σκυρόδεμα, αλλά εξακολουθεί να είναι αρκετά άκαμπτο. Αυτό το στρώμα παρέχει μια σταθερή βάση για το PCC καθώς και βοηθά στην αποστράγγιση. Μερικοί δρόμοι έχουν ένα δεύτερο υποστρώμα κάτω από το πρώτο που είναι ακόμα πιο ευέλικτο, ενώ κάποιοι έχουν απλώς το υπάρχον χώμα. Ο μεγαλύτερος παράγοντας για να αποφασίσετε εάν αυτό το δεύτερο στρώμα είναι απαραίτητο είναι η σύνθεση του υπάρχοντος υλικού.

Το εύκαμπτο και άκαμπτο οδόστρωμα είναι τα δύο βασικά στυλ οδοστρωμάτων. Το εύκαμπτο οδόστρωμα είναι σχεδόν πάντα άσφαλτο ενώ το άκαμπτο οδόστρωμα είναι σκυρόδεμα. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο στυλ οφείλεται κυρίως στην παραμόρφωση. Το εύκαμπτο οδόστρωμα επιτρέπει σημαντική παραμόρφωση κάτω από βαριά φορτία. Αυτό σημαίνει ότι ο δρόμος θα λυγίσει όταν βρίσκεται υπό πίεση. Το άκαμπτο οδόστρωμα θα παραμείνει σταθερό όταν τεθεί υπό πίεση και θα ραγίσει όταν η τάση υπερβεί τις ανοχές του.

Ο τρόπος με τον οποίο το οδόστρωμα σκυροδέματος αντιμετωπίζει τη ρηγμάτωση είναι η κύρια διαφορά μεταξύ των τριών μορφών οδοστρώματος. Το πιο κοινό στυλ, το ενωμένο απλό σκυρόδεμα (JPC), αποτελείται από πλάκες χωρίς χαλύβδινο οπλισμό. Όταν αναπτύσσονται ρωγμές, θα πρέπει να εμφανίζονται στις ρωγμές μεταξύ των πλακών, καθιστώντας την επιφάνεια του δρόμου εύκολη στην επισκευή.

Το ενωμένο οπλισμένο σκυρόδεμα περιέχει ένα χαλύβδινο πλέγμα που ενισχύει τη δομή της πλάκας σκυροδέματος. Οι πλάκες σκυροδέματος που χρησιμοποιούνται σε αυτό το στυλ είναι συχνά πολύ μεγαλύτερες από αυτές που χρησιμοποιούνται σε σχέδια JPC. Ο οπλισμός αποτρέπει ορισμένες ρωγμές, επιτρέποντας στις μεγαλύτερες πλάκες να είναι αποτελεσματικές. Οι ρωγμές, όταν εμφανίζονται, εξακολουθούν να εμφανίζονται συνήθως μεταξύ των πλακών.

Το τρίτο στυλ, συνεχόμενο οπλισμένο σκυρόδεμα, περιέχει μεγάλη ποσότητα οπλισμού χάλυβα. Αυτές οι πλάκες δεν έχουν σχεδιαστεί για να ραγίζουν στα σημεία σύνδεσης — η ίδια η πλάκα ραγίζει. Ο χαλύβδινος οπλισμός συγκρατεί τις ρωγμές μεταξύ τους τόσο στενά που δεν προκαλούν δομικά προβλήματα εντός της πλάκας.
Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για τη χρήση άκαμπτου οδοστρώματος, που και οι δύο προέρχονται από τη σκληρότητά του. Δεδομένου ότι η επιφάνεια είναι πιο σκληρή, είναι επίσης πιο ανθεκτική στο χρόνο. Αυτό διατηρεί το δρόμο σε καλή κατάσταση λειτουργίας πολύ περισσότερο από τις πιο μαλακές επιφάνειες. Το άλλο πλεονέκτημα των τσιμεντένιων δρόμων είναι στη διαμόρφωσή τους. Δεδομένου ότι η επιφάνεια μπορεί να αντέξει μεγάλο βάρος χωρίς παραμόρφωση, είναι δυνατό να δημιουργηθούν άλση και κανάλια στο δρόμο για να παρέχουν επιπλέον πρόσφυση και να απομακρύνουν το νερό από την επιφάνεια του δρόμου.