Co robi kapitan straży pożarnej?

Obowiązki kapitana straży pożarnej zazwyczaj różnią się w zależności od wielkości straży pożarnej, jednak niektóre z tych obowiązków obejmują zarządzanie strażą pożarną, przeprowadzanie inspekcji przeciwpożarowych i szkolenie nowych strażaków. Kapitanowie straży pożarnej mogą być również odpowiedzialni za kontrolę sprzętu i zamawianie nowego sprzętu. Oczekuje się, że na miejscu pożaru kapitan straży pożarnej dokona oceny pożaru w celu ustalenia, jak powinni zareagować strażacy.

Podobnie jak szef straży pożarnej zarządza całą strażą pożarną, kapitan straży pożarnej odpowiada za swoją indywidualną stację i zazwyczaj podlega bezpośrednio komendantowi straży pożarnej. Kapitan straży pożarnej jest zwykle starszym oficerem na posterunku. Na większych stacjach obowiązki kapitana straży pożarnej są zwykle bardziej zawężone, ponieważ zazwyczaj ma on więcej personelu. Na mniejszych stacjach kapitanowie straży pożarnej zazwyczaj robią wszystko, od zarządzania do rzeczywistej walki z ogniem.

Zarządzanie remizą generalnie obejmuje duży obszar i niezależnie od tego, czy kapitan straży pożarnej ma personel do pomocy, obowiązki są znaczne. Kapitanowie straży pożarnej są zazwyczaj odpowiedzialni za upewnienie się, że cały sprzęt przeciwpożarowy jest w dobrym stanie. Robią to, przeprowadzając regularne badania sprzętu, takiego jak węże, ciężarówki i drabiny. Generalnie są oni odpowiedzialni za kontynuację działań, aby upewnić się, że wszelkie znalezione problemy zostaną szybko naprawione.

Na miejscu pożaru kapitan zazwyczaj dokonuje szybkiej oceny, jak należy postępować z pożarem, a następnie kieruje strażakami, aby zareagowali w odpowiedni sposób. Poza zagrożeniem życia, pożary często stanowią zagrożenie dla okolicznych budynków. Na miejscu pożaru kapitan zazwyczaj określa, ile okolicznych budynków może być zagrożonych, i zazwyczaj ma prawo odpowiednio zarządzić ewakuację.

Kapitanowie straży pożarnej często ściśle współpracują z innymi rządowymi funkcjonariuszami straży pożarnej. W niektórych miastach kapitanowie straży pożarnej mogą być odpowiedzialni za kontrolowanie budynków komercyjnych pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego, ale w przypadku wykrycia zagrożeń zwykle zgłaszają je inspektorom przeciwpożarowym w celu dalszego zbadania. Ponadto, chociaż kapitanowie straży pożarnej zwykle ponoszą odpowiedzialność za ocenę wyników swoich podwładnych, zatrudnianie i zwalnianie częściej pozostawia się komendantom straży pożarnej.

Strażacy są zwykle poddawani ciągłym programom szkoleniowym, a ich kapitan zwykle zajmuje się organizacją i nadzorowaniem szkolenia. Ponadto kapitanowie mogą być odpowiedzialni za przeprowadzenie ćwiczeń przeciwpożarowych, aby upewnić się, że ich stacja jest gotowa do szybkiego reagowania na każdą sytuację pożarową. Gotowość każdej straży pożarnej często pociąga za sobą konsekwencje życia lub śmierci, dlatego kapitan straży pożarnej musi dokładnie rozumieć pożar i sposób jego rozprzestrzeniania się.