Co robi specjalista ds. użyteczności?

Specjalista ds. użyteczności pracuje w fazie rozwoju nowego produktu, aby określić, czy jest on łatwy i przyjemny w użyciu. Konsultanci ci mogą korzystać w swojej pracy z różnych narzędzi, od kontrolowanych badań z podmiotami testowymi po szczegółową analizę wynalazków w oparciu o istniejące zrozumienie użyteczności i funkcjonalności. Niektórzy pracują dla firm konsultingowych i mogą świadczyć usługi dla wielu firm. Inni są zatrudnieni na pełny etat w dziale użyteczności produktów, co jest opcją obserwowaną w niektórych dużych firmach, w których znaczna liczba produktów jest regularnie rozwijana.

Ten rodzaj doradztwa musi uwzględniać szereg czynników. Jedną z kwestii jest docelowa baza użytkowników, ponieważ członkowie różnych społeczności mogą mieć różne wyobrażenia na temat użyteczności, wygody i nawigacji. Na przykład niewidomi użytkownicy mają pewne oczekiwania względem interfejsu produktu, które mogą nie być dostępne dla osób widzących. Podobnie starsi dorośli mogą mieć obawy związane ze słabymi, artretycznymi dłońmi i drobnoziarnistymi kontrolkami, które mogą nie stanowić problemu dla młodszych osób, które mogą łatwo manipulować małymi, delikatnymi kontrolkami.

Kiedy firma zatrudnia specjalistę ds. użyteczności, konsultant może spotkać się z personelem, aby omówić, czym jest produkt, co ma robić i do kogo jest skierowany. Wszystkie te informacje przechodzą do następnego kroku, który obejmuje fizyczną ocenę pod kątem tych problemów. W zależności od projektu i budżetu możliwe jest przeprowadzenie testów użyteczności na niewielkiej bazie badanych, którzy mogą korzystać z urządzenia w kontrolowanym środowisku. Mogą przekazywać informacje zwrotne, które mogą pomóc specjalistom ds. Użyteczności określić, w jaki sposób użytkownicy spodziewają się korzystać z produktu i jak przyjemne są dla nich wrażenia z użytkowania.

Obawy dotyczące użyteczności produktu mogą prowadzić do zaleceń dotyczących zmiany projektu i układu, aby lepiej spełniały potrzeby użytkowników. Komentarze te mogą być różne, od sugestii dotyczących podstawowej konfiguracji urządzenia elektronicznego po zalecenie całkowitej zmiany panelu sterowania w samochodzie lub części sprzętu produkcyjnego. Obawy mogą obejmować pragnienie, aby użytkownicy mogli intuicyjnie nawigować po urządzeniu, a także obawy dotyczące błędnych lub niejasnych poleceń i elementów sterujących użytkownika, które mogą powodować problemy. Na przykład źle umieszczony przycisk „zatrzymaj” lub „usuń” może powodować problemy podczas regularnego użytkowania.

Na wczesnych etapach rozwoju produktu specjalista ds. użyteczności może zaoferować porady dotyczące rysunków projektowych i specyfikacji, aby pomóc zespołowi opracować najlepsze możliwe prototypy. W miarę rozwoju produktu specjalista podąża za nim, dodając i udoskonalając te zalecenia. Problemy z użytecznością mogą ujawnić się dopiero na późniejszych etapach projektowania, co jest ważnym problemem dla specjalisty ds. użyteczności.