Co robią leki ADHD?

Istnieje kilka różnych leków ADHD lub leków, które leczą zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Zostały zaprojektowane, aby pomóc promować spokój, poprawić koncentrację i ogólnie łagodzić objawy ADHD. Stopień ich skuteczności zależy od prawidłowej diagnozy ADHD, a leki mogą nie działać, jeśli diagnoza ADHD jest nieprawidłowa. Każda osoba reaguje inaczej na leki, a indywidualna reakcja może być różna, ale większość ludzi jest odpowiednio leczona jednym z dostępnych leków, które obejmują niektóre leki pobudzające, niektóre leki niestymulujące i niektóre leki przeciwdepresyjne.

Najczęściej stosowanymi lekami na ADHD są stymulanty. Są one stosowane w niewielkich ilościach iw mózgu zwiększają poziom dopaminy i noradrenaliny. W szczególności dodatkowa noradrenalina może pomóc w zwiększeniu uwagi, podczas gdy dopamina może sprzyjać uspokojeniu. Odkryto również, że leki te działają najczęściej w korze przedczołowej mózgu, czyli obszarze mózgu związanym z uwagą i takimi sprawami jak impulsywność. Ważne badania z 2006 roku sugerują, że poznanie obszaru mózgu, w którym działają leki ADHD, może być wykorzystane do lepszego dostosowania leków, które leczą ADHD.

Istnieją inne leki, które nie są stymulantami, które można stosować jako leki na ADHD. Najpopularniejszym z nich jest atomokseten sprzedawany pod marką Strattera®. Atomokseten został pierwotnie stworzony do działania jako lek przeciwdepresyjny, a ta informacja pomaga wyjaśnić, jak to działa. Zamiast tworzyć więcej noradrenaliny, blokuje wchłanianie lub wychwyt zwrotny noradrenaliny. To pozostawia więcej dostępnej w mózgu, aby pomóc poprawić uwagę i skupienie. Jednak wiąże się to również z psychotycznymi i wysoce samobójczymi reakcjami u wielu dzieci, a organizacje, takie jak Food and Drug Administration, wymagają ostrzeżenia o czarnej skrzynce. Nie oznacza to, że leki ADHD, takie jak atomokseten, nie są przydatne, ale wymagają starannego rozważenia.

Inne leki, które można nazwać lekami ADHD, są częściej stosowane jako leki przeciwdepresyjne, zwykle należące do klasy leków zwanych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (TCA). Najczęściej stosowane to imipramina, dezypramina, nortryptylina i amitryptylina. Większość z nich działa jako inhibitory wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny. Mogą również mieć pewien wpływ na poziom serotoniny w mózgu. TCA zwykle nie są pierwszym wyborem w leczeniu ADHD, ale nie są stymulantami i mogą być preferowane, gdy stymulanty nie działają. Są niezwykle niebezpieczne, jeśli dojdzie do przedawkowania, i wiążą się z tym samym ryzykiem nasilenia zachowań samobójczych, co atomokseten.

Ogólnie można powiedzieć, że wszystkie leki na ADHD działają na pewne substancje chemiczne w mózgu, których może brakować u osoby z ADHD. Mogą to zrobić, hamując ponowne wychwytywanie przez mózg tych substancji chemicznych lub stymulując mózg do wytwarzania większej ilości tych substancji. Większość wydaje się być skutecznie zaangażowana w obszar mózgu zwany korą przedczołową, który może być najbardziej potrzebny, gdy ten stan wydaje się istnieć.