Co to jest analiza włókien?

Analiza włókien to identyfikacja małych kawałków materiału, które oddzieliły się od całości. W dochodzeniach prawnych badanie tych włókien często podlega jurysdykcji wydziału dowodów śladowych. Ta forma analizy jest często określana jako analiza kryminalistyczna włókien i jest zwykle stosowana w celu dostarczenia wskazówek dotyczących przestępstw lub poparcia wniosków wyciągniętych na podstawie innych dowodów.

Powszechnie przyjmuje się, że praktycznie na każdym miejscu zbrodni znajdują się ślady. Kontakt z ofiarą lub otoczeniem często powoduje, że niewielkie ilości materiału są przekazywane do lub od podejrzanego. Dziedzina kryminalistycznej analizy włókien zajmuje się badaniem dowodów dotyczących wytwarzanych materiałów.

Chociaż duża część analizy włókien koncentruje się na tekstyliach, w rzeczywistości większość produktów wytworzonych przez człowieka może rozpaść się na mniejsze kawałki. Włókna dywanowe, odzieżowe i tapicerskie są oczywiście dość powszechne w śladowych dowodach. Co zaskakujące, zbadano również włókna z papieru, włosia szczoteczki do zębów, a nawet pieluch dziecięcych.

Analiza obejmuje wiele etapów. Pierwszym priorytetem jest generalnie określenie, jakie materiały są zawarte we włóknie. Po ustaleniu, badane są wszelkie specjalne właściwości włókna, takie jak barwniki lub inne zabiegi chemiczne. Często odpowiedź na te dwa pytania może pomóc zidentyfikować źródło włókna.

Następnie dowody należy umieścić w kontekście. Na przykładzie włókien do pieluch dziecięcych śledczy najpierw eliminują możliwość kontaktu ofiary z włóknem ze źródła innego niż podejrzany. Jeżeli tak się okaże, to można poczynić pewne spekulacje na temat podejrzanego, które mogłyby zawęzić zakres śledztwa. Na przykład, jeśli podejrzany był w związku z osobą, która pracowała w fabryce produkującej pieluchy, osoba ta oczywiście zostałaby dokładnie zbadana.

Analiza kryminalistyczna włókien staje się bardziej konkretna, gdy zostanie znalezione możliwe źródło włókna. Porównanie z obiektem dawcy może potwierdzić, że obiekt znajdował się na miejscu zbrodni. Technicy analizy włókien mogą również określić, w jaki sposób włókno zostało usunięte z całości. Badając końce włókna, mogą dowiedzieć się, czy zostało ono rozdarte, przecięte, czy po prostu zerodowane od źródła. Może to być ważnym narzędziem w odtwarzaniu wydarzeń związanych z przestępstwem.
Analiza włókien jest cennym narzędziem, ale rzadko dostarcza większości dowodów w dochodzeniach karnych. Obecność włókien z czerwonej wełny na miejscu morderstwa nie oznacza, że ​​podejrzanymi stają się wszyscy powiązani z ofiarą, która akurat posiadała sweter z czerwonej wełny. Jeśli jednak włókna mają podobny skład do zakrwawionego swetra podejrzanego, to odkrycie dostarcza dowodów potwierdzających winę tej osoby.