Co to jest antytoksyna tężcowa?

Antytoksyna tężcowa to serum, które zapewnia natychmiastową, ale czasową, bierną odporność na bakterie wywołujące tężec. Antytoksyna jest zwykle podawana dożylnie lub w zastrzykach, gdy dostanie się głęboką ranę, która może być skażona bakteriami. Można go wytwarzać z przeciwciał z osocza krwi ludzi lub zwierząt. Jeśli surowica pochodzi ze źródła zwierzęcego, istnieje większe ryzyko reakcji alergicznej i skutków ubocznych niż w przypadku pochodzenia ludzkiego. W niektórych przypadkach surowicę można również podawać zwierzętom, które mogą być zagrożone tężcem.

W większości krajów ludzie są immunizowani przeciwko tężcowi od urodzenia. Osobom, które nie otrzymały szczepionki lub jeśli minęło 10 lat od zaszczepienia, można podać antytoksynę tężcową w celu zapobiegania lub leczenia tężca. Serum zapewnia natychmiastową odporność bierną, która utrzymuje się tylko do momentu rozbicia przeciwciał przez organizm, co może trwać od jednego do dwóch tygodni. Zwykle podaje się go wkrótce po tym, jak osoba dostanie głęboką ranę, która jest podatna na zanieczyszczenie i może umożliwić przedostanie się bakterii tężca do organizmu. Antytoksyna neutralizuje toksynę uwalnianą przez bakterie tężca i powinna być podana jak najszybciej po zranieniu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się śmiertelnej choroby po całym ciele.

Generalnie istnieją dwa procesy, za pomocą których można wytworzyć surowicę z antytoksyną tężcową. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie zebranego osocza krwi od wielu ludzi, którzy zostali zaszczepieni. Drugi proces polega na aktywnym uodparnianiu zwierzęcia, zazwyczaj konia lub owcy, anatoksyną tężcową, dzięki czemu zwierzę wytwarza przeciwciała przeciw tężcowi. Osocze krwi ze źródeł immunizowanych ludzi lub zwierząt jest następnie rozdzielane na białka globulin, które zawierają przeciwciała przeciw tężcowi i jest przekształcane w surowicę antytoksyny. Serum zawiera również konserwanty, które utrzymują świeżość roztworu nawet przez dwa lata.

Antytoksyna tężcowa, która jest pochodzenia zwierzęcego, jest bardziej prawdopodobna, aby powodować reakcje alergiczne i skutki uboczne niż antytoksyna wytworzona z ludzkiego osocza krwi, ponieważ białka końskie lub owcze są obce dla ludzkiego ciała. W większości przypadków, jeśli to możliwe, korzystne jest stosowanie antytoksyny pochodzenia ludzkiego zamiast pochodzenia zwierzęcego, aby uniknąć reakcji. Możliwe reakcje obejmują anafilaksję, chorobę posurowiczą, trudności w oddychaniu i wysypkę skórną. Surowica z antytoksyną tężcową pochodzenia zwierzęcego nie powinna być stosowana, jeśli ktoś ma astmę, wyprysk dziecięcy lub miał reakcję alergiczną na poprzednie surowice.

W niektórych przypadkach konieczne jest podanie zwierzętom antytoksyny tężcowej. Może być podawany po tym, jak zwierzę dostanie się do głębin i zostanie zanieczyszczone glebą, jeśli zwierzę nie zostało wcześniej zaszczepione przeciwko tężcowi. Czasami podaje się go również po różnych operacjach, jeśli zwierzę znajduje się w miejscu, w którym tężec jest częstym problemem. Podobnie jak ludzie, zwierzęta, którym podano antytoksynę tężcową, otrzymują tylko tymczasową odporność. Jeśli surowica jest używana do leczenia zwierzęcia z tężcem, zwykle konieczna jest wyższa dawka, chociaż może nie być skuteczna w leczeniu choroby.