Co to jest biostatystyka kliniczna?

Biostatystyka kliniczna to ten aspekt nauk, który obejmuje zastosowanie biostatystyki w badaniach klinicznych. Badania kliniczne są zaprojektowane tak, aby były naukowo rygorystyczne, tak aby dane generowane w takich badaniach były znaczące, przydatne dla innych naukowców i akceptowane przez całą społeczność naukową. Ważną częścią powodzenia badań klinicznych jest zastosowanie biostatystyki klinicznej, która odgrywa rolę we wszystkim, od wczesnych etapów planowania badania po analizę danych.

Biostatystycy kliniczni zwykle posiadają wyższe stopnie naukowe w dziedzinie biostatystyki i być może w trakcie swoich badań koncentrowali się na biostatystyce klinicznej. Dziedzina ta łączy biologię i matematykę, a ludzie używają technik statystycznych do zbierania, interpretowania i rozumienia danych naukowych. Kilku producentów oprogramowania opracowało programy wykorzystywane w biostatystyce klinicznej, których funkcje zostały zaprojektowane tak, aby spełniały specyficzne potrzeby przedstawione w badaniach klinicznych.

Podczas faz planowania badania klinicznego biostatystyka kliniczna jest wykorzystywana do opracowania odpowiedniej puli uczestników badania oraz do randomizacji uczestników badania w celu utworzenia badania ślepego. Randomizacja jest postrzegana jako ważna część badań klinicznych, ponieważ umożliwia naukowcom porównywanie wyników różnych grup, które zostały utworzone losowo, a nie celowo. Oprogramowanie biostatystyczne może być używane do zbierania danych po rozpoczęciu badania, a na etapie analizy danych biostatystyka kliniczna wchodzi w grę, gdy dowody są interpretowane i omawiane.

Analiza statystyczna jest ważną częścią badań klinicznych, ponieważ pozwala naukowcom określić, czy ich wyniki były znaczące na poziomie statystycznym. Na przykład anegdotyczne dowody z badania z nowym antybiotykiem mogą wydawać się sugerować, że antybiotyk był skuteczny, ale statystyczny przegląd uczestników badania może wykazać, że placebo było równie skuteczne lub że w tak wielu badaniach wystąpiły poważne skutki uboczne. uczestników, że antybiotyk nie zostałby uznany przez społeczność medyczną za realne leczenie.

Specjalistyczne firmy oferujące usługi biostatystyczne mogą być wykorzystywane przez laboratoria do interpretacji swoich danych. Wykorzystanie analizy stron trzecich może potwierdzić wyniki poprzez zapewnienie, że zaangażowani statystycy są stronami neutralnymi, a także może pozwolić naukowcom na zbadanie złożonych modeli statystycznych i innych opcji, które w inny sposób mogą być dla nich niedostępne. Naukowcy mogą również zatrudniać biostatystów klinicznych w celu oceny trwających badań klinicznych. Biostatystyka kliniczna jest również czasami wykorzystywana w dziedzinie epidemiologii, gdzie biostatystyk może zrozumieć dane, które w innym przypadku mogłyby być przytłaczające.