Co to jest coaching ADHD?

Osobom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) coaching ADHD daje możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz uzyskania porad i wskazówek w przezwyciężaniu problemów związanych z ADHD. Ten coaching ma zwykle na celu pomóc osobie skupić się i nauczyć się sposobów radzenia sobie z różnymi aspektami ADHD, aby lepiej odnieść sukces w życiu. Taki coaching jest zazwyczaj specjalistyczną formą coachingu życiowego i koncentruje się na pomaganiu osobie w osiągnięciu większej radości i sukcesów poprzez lepsze zarządzanie czasem i wskazówki w pokonywaniu przeszkód. Coaching ADHD jest zazwyczaj prowadzony przez osobę z doświadczeniem w coachingu życiowym i wiedzą na temat różnych zagadnień specyficznych dla ADHD.

Podobnie jak inne formy coachingu życiowego, coaching ADHD zaczyna się od wysiłków trenera ADHD. Trener ADHD jest trenerem życiowym, który specjalizuje się w pomaganiu ludziom z ADHD i którzy potrzebują pomocy w przezwyciężaniu różnych komplikacji, jakie zaburzenie zazwyczaj niesie w życiu danej osoby. ADHD to stan, w którym dana osoba ma trudności z koncentracją na zadaniach i często łatwo się rozprasza. Nadpobudliwość może również objawiać się niezdolnością do pozostania w miejscu lub w miejscu. W coachingu ADHD często stosuje się różne taktyki i metody, które na ogół mają na celu pomóc osobie w radzeniu sobie z problemami, jakie napotyka żyjąc z ADHD.

Coaching ADHD zwykle obejmuje bezpośrednią interakcję między trenerem a osobą, która ma ADHD. Trener zazwyczaj współpracuje z klientem, aby pomóc mu nauczyć się lepiej zarządzać swoim czasem i odkryć różne sztuczki lub systemy, które mogą pomóc obejść problemy związane z życiem z ADHD. Ten proces jest podobny do tego, jak trener sportowy będzie współpracował ze sportowcami, aby stworzyć spójny zespół lub pomóc poszczególnym sportowcom poprawić ich umiejętności. Coaching ADHD zapewnia osobie zewnętrzny punkt widzenia, aby pomóc klientowi rozpoznać sposoby lepszego skupienia się na różnych zadaniach i unikania rozpraszania się, gdy tylko jest to możliwe.

Ważne jest, aby osoba z ADHD zrozumiała, że ​​coaching ADHD nie jest formą terapii ani leczenia psychologicznego. Trenerzy ADHD nie są typowymi profesjonalistami z zakresu psychologii, dlatego często korzystne jest, aby osoba podczas pracy z trenerem spotkała się z terapeutą. Może to być szczególnie pomocne dla kogoś, kto potrzebuje pomocy w radzeniu sobie z wieloma aspektami swojego stanu. Coaching ADHD może być wykorzystany do pomocy osobie w radzeniu sobie z codziennymi problemami związanymi z ADHD, podczas gdy psycholog zapewniłby pomoc w próbach złagodzenia lub przezwyciężenia tego zaburzenia w ogóle.