Co to jest deska naturopatyczna?

Rada naturopatyczna to grupa profesjonalistów, którzy stoją na straży standardów postępowania lekarzy naturopatycznych. Rada może mieć charakter zawodowy lub może być powiązana z rządem. Profesjonalne rady pracują nad ustalaniem standardów edukacyjnych, etycznych i egzaminacyjnych dla członków zawodu, podczas gdy rada naturopatyczna, która jest powiązana z władzami lokalnymi lub krajowymi, może wydawać licencje naturopatom i, w niektórych przypadkach, mieć władzę dyscyplinarną w stosunku do naturopatów, którzy łamią zasady prawa, popełniać nadużycia lub dopuszczać się łamania zasad etyki.

Lekarze naturopaci, znani również jako naturopaci, to pracownicy służby zdrowia, którzy oferują swoim pacjentom różne rodzaje naturalnych, nieinwazyjnych metod leczenia. Metody te obejmują poradnictwo żywieniowe, terapię ziołową i pracę z ciałem. W niektórych obszarach lekarz naturopata może mieć prawo do diagnozowania chorób lub przepisywania leków kontrolowanych. W innych obszarach zakres praktyki naturopaty może być bardzo ograniczony, przy czym naturopata może jedynie doradzać pacjentom w zakresie różnych terapii holistycznych i nie ma uprawnień do przeprowadzania testów diagnostycznych lub przepisywania leczenia. Niezależnie od tego, gdzie lekarz praktykuje, może działać pod nadzorem rady naturopatycznej.

W jurysdykcjach, w których naturopaci mają licencję na wykonywanie zawodu, rada naturopatyczna zazwyczaj składa się z naturopatów, lekarzy medycyny konwencjonalnej, a w niektórych przypadkach członków społeczności, którzy nie są pracownikami służby zdrowia. Te komisje licencyjne mogą ustanawiać przepisy dotyczące praktyk naturopatycznych i mogą być upoważnione przez prawo do przyjmowania, sprawdzania i zatwierdzania lub odrzucania wniosków o praktykowanie naturopatii. W sytuacjach, w których pojawia się pytanie dotyczące postępowania naturopaty, może być on zobowiązany do stawienia się przed komisją na rozprawę. Podobnie pacjenci mogą również składać skargi na lekarzy do rady naturopatycznej, która może rozpatrzyć skargę konsumenta i w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania.

Ogólnokrajowe rady zajmujące się naturopatią mogą przyjąć silną rolę rzecznika medycyny naturopatycznej. W niektórych miejscach, gdzie regulacja naturopatii nie ma miejsca na szczeblu krajowym, te ogólnokrajowe rady mogą przejąć odpowiedzialność za opracowanie krajowych standardów i egzaminów zawodowych. Te rady mogą również prowadzić komisje akredytacyjne, które ustalają wytyczne edukacyjne i akredytują szkoły medycyny naturopatycznej, a także programy kształcenia ustawicznego dla naturopatów. Rola tych rad może być szczególnie istotna w obszarach, w których naturopatia nie jest regulowana, ponieważ mogą one zapewnić dobrowolne standardy dla zawodu, chroniąc zarówno lekarzy, jak i konsumentów opieki zdrowotnej.