Co to jest respirator dla noworodków?

Respirator dla noworodków to urządzenie medyczne stosowane na oddziałach intensywnej terapii noworodków (NICU) w celu wspomagania noworodków w utrzymaniu prawidłowego poziomu gazometrii. Chociaż wentylacja odnosi się do usuwania dwutlenku węgla z krwi, urządzenia te pomagają również dostarczać tlen niemowlęciu. Urządzenia te są zwykle używane u wcześniaków, których płuca nie są w pełni rozwinięte, ale mogą również leczyć noworodki urodzone o czasie, które mają problemy z oddychaniem. Respiratory dla noworodków przybierają różne formy, ale wszystkie są zazwyczaj krótkotrwałymi terapiami, dopóki płuca nie będą w stanie właściwie regulować gazów krwi.

Niemowlęta mają zmienne potrzeby w zakresie wentylacji w zależności od czynności i dojrzałości płuc. Wentylacja jest zmniejszona i usunięta, gdy płuca stają się bardziej zdolne do utrzymania prawidłowego poziomu gazów we krwi poprzez spontaniczne oddychanie. Rodzaj respiratora dla noworodków stosowanego na OIOM-ie zmienia się w zależności od dostępności i celów wentylacji.

Najczęściej stosowane są wentylatory nadciśnieniowe, które opierają się na prawidłowej czynności płuc niemowlęcia. To urządzenie wykorzystuje rurkę wprowadzoną do dróg oddechowych i działa podobnie do urządzenia do ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP) stosowanego w leczeniu bezdechu sennego u dorosłych. Ten typ respiratora synchronizuje się z wzorcami oddychania niemowląt, aby wymieniać gazy we krwi. Urządzenia te są nieskuteczne, jeśli nie zsynchronizują się z rytmem oddechowym noworodka, ponieważ mogą dostarczać tlen podczas wydechu. Dlatego większość nowszych wersji ma czujniki do określania wzorca oddychania.

Respiratory objętościowe, czasami nazywane respiratorami oddechowymi, są innym rodzajem respiratorów dla noworodków. Ten respirator dostarcza określoną ilość gazów w regularnych odstępach czasu przez rurkę w nosie lub ustach niemowlęcia. Urządzenia wentylacyjne tego rodzaju są często używane u niemowląt urodzonych w terminie lub po zabiegach chirurgicznych, ale większość modeli dostarcza zbyt dużą objętość oddechową gazów dla wcześniaków. To urządzenie opiera się na zdolności płuc do rozszerzania się i zapadania podczas dostarczania gazów.

Dziecko, które nie poprawia się po zastosowaniu tradycyjnego respiratora dla noworodków, można umieścić na respiratorze o wysokiej częstotliwości. Może to być również pierwsza opcja w przypadku skrajnego wcześniactwa, ponieważ bardziej konwencjonalna wentylacja mechaniczna może zaszkodzić rozwojowi płuc. Metoda wentylacji o wysokiej częstotliwości wymusza wnikanie gazów do płuc, zamiast czekać, aż niemowlę weźmie oddech. Ta forma respiratora dla noworodków powinna być stosowana, jeśli noworodek nie wykonuje spontanicznych oddechów. W miarę dojrzewania płuc i zwiększania funkcji oddychania, dziecko może zostać przestawione na jeden z pozostałych respiratorów dla noworodków.

Wszystkie respiratory dla noworodków muszą być dokładnie monitorowane i konserwowane. Aparat oddechowy może być szkodliwy, jeśli nie działa prawidłowo lub wymienia gazy w niewłaściwym czasie. Za pomocą tych urządzeń możliwa jest również nadmierna wentylacja niemowlęcia, co może prowadzić do zaburzeń równowagi chemicznej, takich jak zasadowica.