Co to jest diltiazem HCl?

Diltiazem HCL należy do grupy leków znanych jako blokery kanału wapniowego, które lekarze mogą przepisywać w leczeniu dusznicy bolesnej lub wysokiego ciśnienia krwi. Działanie leku wpływa przede wszystkim na mięśnie sercowe i gładkie, powodując rozluźnienie docelowej tkanki. W wyniku rozluźnienia mogą wystąpić działania niepożądane, od łagodnych do zagrażających życiu. Pracownicy służby zdrowia mogą również zalecić różne zmiany stylu życia oprócz przepisywania leków na leczenie nadciśnienia tętniczego.

Lekarze uważają, że diltiazem HCL spowalnia lub zapobiega przepływowi jonów wapnia do komórek serca i mięśni gładkich, które obejmują tkankę naczyniową. Odpowiedzią komórkową na to działanie jest zazwyczaj hamowanie skurczu lub zwężenia. Dławica piersiowa i związany z nią ból w klatce piersiowej są zwykle spowodowane brakiem tlenu krążącego w sercu. Ta sytuacja zwykle występuje z powodu skurczów naczyń lub niedostatecznego dostarczania tlenu podczas aktywności fizycznej. Rozluźnienie naczyń krwionośnych serca poprawia przepływ krwi, dostarczając zwiększoną ilość tlenu i łagodząc objawy.

Nadciśnienie występuje z wielu powodów. Nadmiar krwi może wywierać nacisk na wnętrze ścian naczyń krwionośnych, ściany naczyń krwionośnych mogą stać się nienormalnie pogrubione lub różne chemikalia i enzymy mogą powodować zwężenie naczyń krwionośnych. Diltiazem HCL rozluźnia warstwę mięśni gładkich naczyń krwionośnych, uwalniając ciśnienie wewnętrzne i obniżając ciśnienie krwi. Pracownicy służby zdrowia mogą jednocześnie przepisywać różne rodzaje leków w zależności od okoliczności powodujących nadciśnienie.

Dawki diltiazemu HCL różnią się w zależności od rodzaju i ciężkości leczonego schorzenia. Ciśnienie krwi i puls są na ogół monitorowane przez lekarzy i pacjentów w celu zapewnienia skuteczności leczenia. Lekarze zalecają również, aby pacjenci zgłaszali wszelkie możliwe działania niepożądane zauważone podczas przyjmowania diltiazemu HCL.

Typowe działania niepożądane związane z diltiazemem HCL obejmują ból głowy i zawroty głowy spowodowane rozszerzeniem naczyń krwionośnych. Lek wpływa również na mięśnie gładkie żołądka i jelit, co może powodować dyskomfort w jamie brzusznej lub zaparcia. Poważniejsze skutki mogą wystąpić, gdy lek zaburza drogi przewodzenia serca. Diltiazem HCL utrudnia przepływ jonów wapnia do poszczególnych komórek, które regulują te impulsy elektryczne. Ta ingerencja w węzły zatokowo-przedsionkowe i przedsionkowo-komorowe może powodować różne stopnie zablokowania serca.

W zależności od przyczyn i ciężkości dławicy piersiowej lub stanu nadciśnienia, pacjenci mogą być również zobowiązani do przyjmowania leków moczopędnych, środków kontrolujących cholesterol lub innych leków na nadciśnienie. Pracownicy służby zdrowia mogą sugerować modyfikacje diety, jeśli czynnikami są wysokie poziomy tłuszczu i sodu. Pacjenci są zwykle zachęcani do utrzymania prawidłowej wagi i zwiększenia ilości wykonywanych ćwiczeń aerobowych.