Co to jest elektromagnetyczny rozrusznik?

Elektromagnesy rozrusznika to elementy elektryczne znajdujące się w większości samochodów osobowych, ciężarowych i innych pojazdów. Głównym celem elektromagnesu rozrusznika jest odizolowanie wyłącznika zapłonu od wysokiego natężenia prądu niezbędnego do działania rozrusznika. Po przekręceniu wyłącznika zapłonu w jednym z tych układów napięcie akumulatora jest dostarczane do elektromagnesu rozrusznika. Powoduje to aktywację elektromagnesu i mostkowanie styku między rozrusznikiem a akumulatorem. Większość rozruszników ma zintegrowane elektromagnesy, chociaż w niektórych przypadkach elektromagnes rozrusznika jest oddzielnym elementem.

Większość silników spalinowych stosowanych w samochodach osobowych i ciężarowych wymaga do uruchomienia silnika elektrycznego. Zadaniem tego rozrusznika jest obracanie silnikiem, aż proces spalania wewnętrznego może przejąć kontrolę. Ponieważ te silniki elektryczne często potrzebują kilkuset amperów do działania, konieczne jest odizolowanie obwodu rozrusznika od kluczyka zapłonu. Jest to jedno z podstawowych zastosowań elektrozaworu rozrusznika.

Solenoid to element elektryczny, który składa się z metalowego pocisku z owiniętą wokół niego cewką. Kiedy cewka otrzymuje prąd, generowane jest pole magnetyczne i rdzeń jest zmuszany do ruchu. Ta czynność jest używana w elektromagnesie rozrusznika, aby działać jako rodzaj przekaźnika. Te solenoidy są zwykle połączone z napięciem akumulatora z jednej strony i rozrusznikiem z drugiej i są uruchamiane za pomocą przełącznika. Po przekręceniu przełącznika elektrozawór włącza się i dostarcza napięcie akumulatora bezpośrednio do rozrusznika.

Gdy solenoidy rozrusznika są instalowane bezpośrednio na rozrusznikach, często wykonują inną użyteczną czynność. Ruch liniowy rdzenia elektromagnesu może być wykorzystany do poruszania koła zębatego rozrusznika, powodując jego sprzęgnięcie z kołem zamachowym. Jeśli elektromagnes rozrusznika nie jest zainstalowany bezpośrednio na silniku, do wykonania tej czynności należy zastosować inną metodę. W większości przypadków, które wymagają oddzielnego elektromagnesu, wałek rozrusznika będzie miał spiralny rowek. Powoduje to, że ruch obrotowy wałka rozrusznika wymusza umieszczenie koła zębatego na miejscu zamiast ruchu liniowego elektromagnesu.

W zastosowaniach, w których solenoidy są oddzielnymi komponentami, zazwyczaj można je łatwo wymienić. Te solenoidy są zwykle instalowane gdzieś w komorze silnika i zazwyczaj mają cztery połączenia elektryczne. Zintegrowane solenoidy rozrusznika są zwykle trudniej dostępne, a gdy ulegną awarii, często wymienia się lub odbudowuje cały rozrusznik. W obu przypadkach konieczne jest odłączenie akumulatora przed przystąpieniem do pracy z elektrozaworem, ponieważ mają one połączenia pod napięciem, które mogą łatwo zwierać podczas naprawy.