Co to jest fikcja trzyminutowa?

Trzyminutowa fikcja odnosi się do całej historii, którą można przeczytać na głos w trzy minuty. Każdego roku amerykańska publiczna stacja radiowa NPR organizuje trzyminutowy konkurs beletrystyki, w którym słuchacze są zachęcani do nadsyłania swoich opowiadań do przeczytania w ciągu trzech minut. Zwycięzcy zostaną następnie odczytani na antenie. To zachęca ludzi do doskonalenia umiejętności pisania; opracowanie kompletnej, wciągającej historii, która zmieści się w krótkim czasie, to dla wielu osób trudne zadanie. To właśnie sprawia, że ​​konkurs jest interesujący.

Umiejętność napisania dobrej, trzyminutowej fikcji zależy od kilku różnych rzeczy. Pierwszy to spójny pomysł; temat lub przesłanie historii powinny być jasne od samego początku. Nie ma miejsca na obce wyjaśnienia, dlatego ważne jest, aby każdy, kto pisze tego typu historię, był zwięzły i mógł wiele powiedzieć z kilkoma szczegółami. Bardzo ważna jest również możliwość edycji własnej pracy i kontynuowania edycji, aż będzie dokładnie taka, jaka jest właściwa. Pomocne może być również poproszenie innej osoby o przeczytanie artykułu i wskazanie obszarów, w których można by wprowadzić ulepszenia.

Każdy, kto organizuje trzyminutowy konkurs fabularny, zazwyczaj podaje pewne parametry dla historii. Mogą to być wybrane tematy historii, wymagane postacie, a nawet określone ustawienie lub pora dnia. Chociaż te wybory mogą wydawać się arbitralne, często umożliwiają łatwiejsze porównanie historii, aby umożliwić sędziom zobaczenie, w jaki sposób autorzy są w stanie wykazać się kreatywnością i zmaksymalizować możliwości, jakie mają do dzielenia się swoimi pomysłami. Niektóre konkursy nie stawiają jednak żadnego z tych wymagań pisarzom i dają im pełną swobodę w rozwijaniu swoich historii.

Oczywiście nie trzeba brać udziału w konkursie, aby napisać trzyminutową beletrystykę. Niektórzy ludzie będą pisać takie utwory, które muszą mieścić się w określonej liczbie słów lub określonym limicie czasu na przeczytanie, aby po prostu ćwiczyć swoje umiejętności. Wszelkie ograniczenia nałożone na liczbę słów, gatunek, fabułę lub jakikolwiek inny aspekt historii zmuszają ludzi do bardziej efektywnej koncentracji i koncentracji na pracy. Z tego powodu pisanie trzyminutowej beletrystyki jako ćwiczenia może być bardzo korzystne dla każdego, kto chce stać się bardziej zwięzłym pisarzem lub poprawić swoje umiejętności edytorskie.