Co to jest formularz zwolnienia z praw autorskich?

Formularz zwolnienia praw autorskich to w zasadzie forma prawna, która przekazuje prawną własność praw autorskich komuś innemu. Zwykle dzieje się tak w sytuacjach, gdy ktoś otrzymuje wynagrodzenie od innej osoby lub firmy za wyprodukowanie dzieła, do którego zazwyczaj posiada prawa autorskie. Korzystając z tego typu formy udostępnienia, prawa autorskie mogą zostać przeniesione na firmę lub osobę płacącą za stworzenie utworu zaraz po jego powstaniu, bez konieczności stosowania specjalnych formularzy dla każdego utworu. Formularz zwolnienia z praw autorskich może być również bardziej precyzyjny i dotyczyć tylko konkretnego dzieła, na przykład konkretnej fotografii.

Własność praw autorskich jest zwykle ustalana w momencie tworzenia dzieła sztuki przez osobę. Korzystając z formularza zwolnienia z praw autorskich, artysta może zrzec się praw autorskich do dzieła lub zapewnić, że inne osoby zaangażowane w dzieło zrzekają się wszelkich ewentualnych praw autorskich, które mogą posiadać. Na przykład, fotograf może użyć formularza zrzeczenia się praw autorskich, aby upewnić się, że modelki lub uczestnicy sesji fotograficznej rozumieją, że fotograf posiada wyłączne prawa autorskie do dzieła. Chociaż ten rodzaj formularza nie zawsze jest konieczny, często może ułatwić przyszłe postępowanie sądowe.

Jednym z głównych zastosowań formularza zwolnienia z praw autorskich jest sytuacja „pracy do wynajęcia” lub „niezależności”, w której artysta tworzy dzieło dla kogoś innego. Podczas gdy międzynarodowe prawo autorskie określa szczegółowe wytyczne dla dzieł sztuki stworzonych dla firmy, która płaci artyście za jego pracę, takie formularze mogą wyjaśnić sprawę wszystkim zaangażowanym. Ten rodzaj formularza zwolnienia z praw autorskich zazwyczaj wskazuje, jaki rodzaj pracy artysta wykonuje dla firmy lub osoby fizycznej, i stwierdza, że ​​prawa autorskie do wszystkich takich prac będą własnością firmy, a nie osoby, która ją wykonuje.

Można również utworzyć formularz zwolnienia praw autorskich w odniesieniu do konkretnego dzieła, które zostało już utworzone. Na przykład fotograf zazwyczaj jest właścicielem praw autorskich do wszelkich zrobionych przez siebie zdjęć. Jeśli fotograf sprzedaje zdjęcie firmie lub osobie prywatnej do użytku przez tę osobę, może być konieczne podpisanie formularza zrzeczenia się praw autorskich, aby wskazać, że prawa autorskie zostały sprzedane kupującemu. Chociaż może to być formalność, często robi się to, aby uniknąć nieporozumień dotyczących ostatecznego właściciela dzieła sztuki.