Co to jest fruktozamina?

Fruktozamina jest jednym z badań krwi, które można przeprowadzić w celu pomiaru poziomu glukozy we krwi osób z cukrzycą. Wiele osób z tą chorobą codziennie sprawdza poziom glukozy we krwi za pomocą domowego glukometru. Poziom glukozy może się jednak zmieniać w ciągu dnia, a lekarze często chcą poznać ogólny poziom tego cukru we krwi. Zazwyczaj kontrola glukozy jest monitorowana za pomocą testu hemoglobiny a1c, który określa poziom cukru we krwi w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Test fruktozaminy to test alternatywny, który określa poziom glukozy w ciągu ostatnich 2-3 tygodni.

Częstym objawem różnych typów cukrzycy jest nadmierny poziom cukru we krwi. Z biegiem czasu wysoki poziom cukru może poważnie uszkodzić nerki, oczy, stopy i układ sercowo-naczyniowy. Dlatego cukrzycę leczy się agresywnie, często lekami. Aby określić, jak dobrze działa schemat leczenia, pacjenci zazwyczaj sprawdzają poziom cukru we krwi przynajmniej raz dziennie za pomocą glukometru. Może się wydawać, że poziom glukozy jest na idealnym poziomie, ale poziomy mogą się gwałtownie zmieniać w ciągu dnia.

Aby uzyskać dokładniejszy pomiar poziomu glukozy w czasie, lekarze często wykonują badania krwi, aby ocenić średni poziom glukozy w danym okresie. Często wykonuje się dwa testy laboratoryjne w celu sprawdzenia poziomu glukozy we krwi: test hemoglobiny a1c i test fruktozaminy. Oba mierzą ilość glukozy, która związała się z białkami we krwi, znanymi jako białka glikowane. Ilość tych białek jest znacznie wyższa u osób, które słabo kontrolują cukrzycę. Wiele czynników wpływa na ilość wolnej glukozy we krwi, ale zmiany w poziomach glikowanych białek zachodzą znacznie wolniej i dają dużo bardziej powtarzalne odczyty.

Pomiar fruktozaminy wykrywa produkt reakcji glukozy, który związał się z dostępną grupą aminową białka, takiego jak albumina, na przykład, dając albuminę glikowaną. Ten test mierzy poziom glukozy w ciągu ostatnich 2-3 tygodni. Jest to alternatywa dla powszechniejszego testu hemoglobiny a1c, który może dawać fałszywe odczyty u pacjentów z problemami krwi, takimi jak niedokrwistość hemolityczna lub anemia sierpowata.

Dodatkowe powody, dla których warto zastosować tę alternatywną metodę hematologii, obejmują konieczność pomiaru poziomu cukru we krwi podczas ciąży. Z powodu zmian hormonalnych matki, u kobiet z cukrzycą ciążową mogą wystąpić gwałtowne zmiany poziomu cukru we krwi. Lekarze chcą monitorować te zmiany znacznie częściej niż w okresie trzech miesięcy, jaki zapewnia standardowy test. Za pomocą testu fruktozaminy sprawdzają poziom cukru we krwi przez ostatnie 2-3 tygodnie.

Pacjenci często przechodzą zmiany w przyjmowanych lekach. Ich poziom cukru we krwi może wymagać częstego sprawdzania, aby określić wpływ tych zmian. Test z fruktozaminą jest lepiej dostosowany niż test hemoglobiny glikowanej do pomiaru szybko zmieniających się poziomów glukozy u takich pacjentów.
Ważniejsze jest przyjrzenie się trendom podczas oceny poziomu fruktozaminy niż analiza bezwzględnej wartości procentowej. Spadek poziomu sugeruje, że poziom glukozy jest lepiej kontrolowany. Rosnące poziomy sugerują coś przeciwnego. Ten test nie jest przydatny do badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. W dolnej granicy testu nie jest jasne, czy pacjent ma dobrą kontrolę cukrzycy, czy też jest wolny od choroby.