Co to jest ideogram?

Ideogram to symbol, często używany w języku pisanym, który wykorzystuje obraz, a nie litery, aby przedstawić konkretną ideę lub koncepcję. Ten rodzaj obrazu ma zwykle charakter konceptualny lub abstrakcyjny, ponieważ obraz często reprezentuje coś większego niż to, co można wyrazić poprzez bezpośrednie przedstawienie. Na przykład ideogram przedstawiający akcję może przedstawiać coś związanego z tą akcją, a nie graficzną reprezentację samego działania. Tego typu obrazy mogą również zawierać piktogramy, które są obrazami przedstawiającymi konkretną rzecz poprzez bezpośrednie przedstawienie tej rzeczy, na przykład człowieka lub zwierzęcia.

Istnieje wiele języków, które wykorzystywały ideogramy do przedstawiania różnych pomysłów lub koncepcji. Na przykład hieroglify starożytnego Egiptu były często tworzone jako seria ideogramów i piktogramów w celu wyrażenia różnych koncepcji i opowiadania historii o różnych wydarzeniach. Tego typu języki piktograficzne mogą być często trudne do zrozumienia i interpretacji, zwłaszcza jeśli ideogramy są złożone lub niezwiązane ze współczesnymi ideami lub przekonaniami. Ponieważ ideogram zazwyczaj reprezentuje ideę lub koncepcję, możliwe jest, że upływ czasu i zmiany w myśleniu mogą sprawić, że starsze przedstawienie stanie się niejasne lub całkowicie zagubione, gdy patrzy się na niego dzisiaj.

Ideogram może być również używany w bardziej nowoczesnym kontekście, często jako sposób wizualnego przedstawienia pomysłu, który może przekroczyć bariery językowe. Lotniska i inne miejsca, w których spotykają się ludzie z różnych krajów i środowisk językowych, często używają ideogramów do przedstawiania ludziom informacji. Łazienki, telefony i inne obiekty użyteczności publicznej są często oznaczone ideogramami, aby pomóc ludziom znaleźć je niezależnie od znajomości języka. Nawet użycie cyfr arabskich i symboli matematycznych można uznać za ideogram, ponieważ te liczby i symbole są rozumiane w wielu językach, niezależnie od nazw tych liczb w takich językach.

Chociaż piktogram jest podobny do ideogramu, niektórzy uważają je za podzbiór ideogramów, podczas gdy inni postrzegają je jako oddzielne pojęcia. Piktogram to wizualna reprezentacja idei za pomocą obrazu, a nie za pomocą innego języka, który jest bardziej bezpośrednią reprezentacją. Oznacza to, że chociaż ideogram może przedstawiać coś takiego jak „ducha” lub „bieg”, piktogram często reprezentuje „człowieka”, „piesa” lub „ptaka”. Ten typ piktogramu wykorzystuje następnie obraz człowieka do reprezentowania „człowieka” i obraz, który jest łatwo rozpoznawalny jako ptak do reprezentowania „ptaka”, co sprawia, że ​​takie piktogramy są łatwiejsze do przetłumaczenia i zrozumienia, nawet gdy ogląda się je po tysiącach lat.