Co to jest implant nasion prostaty?

Implant z nasion prostaty to radioaktywny implant wprowadzany do prostaty w celu leczenia raka. Dostarczając promieniowanie bezpośrednio do miejsca guza, implant z nasion prostaty zapewnia celowaną radioterapię, która ma na celu zmniejszenie i wyeliminowanie guza przy minimalnym narażeniu pacjenta na promieniowanie. Pacjenci, którzy są kandydatami do implantacji nasion prostaty, mogą chcieć rozważyć tę opcję, ponieważ jest ona mniej inwazyjna niż inne formy leczenia raka prostaty.

Umieszczenie materiałów radioaktywnych wewnątrz lub w pobliżu miejsca raka jest znane jako brachyterapia, a nasiona raka prostaty są czasami określane jako brachyterapia prostaty. Użyte „nasiona” są mniej więcej wielkości ziaren ryżu, a ich liczba może się różnić w zależności od pacjenta, kształtu i wielkości prostaty oraz raka. Zabieg wykonywany jest przy pomocy lekarza posiadającego doświadczenie i przeszkolenie w zakresie radioterapii.

Zabieg implantacji nasion prostaty można rozważyć, gdy pacjent ma raka o niskim lub średnim stopniu złośliwości, który jest dobrze zróżnicowany. Podczas zabiegu pacjent jest umieszczany w znieczuleniu ogólnym lub podpajęczynówkowym, a nasiona są wprowadzane za pomocą sprzętu do obrazowania medycznego, aby kierować umieszczeniem i zapewnić prawidłowe i bezpieczne umieszczenie nasion. Implant z nasion prostaty można również łączyć z innymi terapiami przeciwnowotworowymi, jeśli onkolog pacjenta uważa, że ​​leczenie skojarzone może być bardziej skuteczne.

Implanty przeznaczone do użytku tymczasowego zapewniają dużą dawkę promieniowania, ponieważ muszą działać szybko i całkowicie, zanim zostaną usunięte. Takie implanty są znane jako implanty wysokiej dawki promieniowania (HDR). Natomiast implanty stałe mają niższą dawkę i są nazywane implantami niskiej dawki promieniowania (LDR). Przed zabiegiem implantacji nasion prostaty pacjent może chcieć zapytać o dostępne opcje, a także o ryzyko i korzyści każdego z nich.

Stosowanie takiego podejścia do leczenia raka pozwala pacjentowi zachować prostatę, a nie usuwać go chirurgicznie w celu wycięcia nowotworu. Niektórzy badacze raka uważają, że poprawia to wyniki dla pacjenta. Istnieją jednak pewne komplikacje i zagrożenia związane z implantem nasion prostaty i pacjent powinien omówić je z lekarzem. Pacjent może doświadczyć na przykład zaburzeń czynności dróg moczowych i jelit. Istnieje również ryzyko, że leczenie nie będzie skuteczne i konieczne będzie zastosowanie bardziej agresywnych opcji leczenia.