Co to jest indukcja hipnozy?

Indukcja hipnozy to proces, w którym hipnoterapeuta wprowadza pacjenta w stan hipnotycznego transu. Hipnoza jest ogólnie uważana za stan wyjątkowej czujności i koncentracji, w którym podmiot pozostaje jednak zrelaksowany i spokojny. Jest często stosowany jako terapia uzupełniająca, aby pomóc pacjentom modyfikować zachowanie, radzić sobie ze stresem, radzić sobie ze schorzeniami lub przygotować się do leczenia. Hipnoterapeuci mogą skorzystać z kilku metod skutecznej indukcji hipnozy. Terapeuci mogą nieco zmienić proces indukcji hipnozy, w zależności od temperamentu i potrzeb pacjenta.

Ludzie, którzy zostali wprowadzeni w stan transu znany jako hipnoza, zazwyczaj doświadczają zwiększonego stanu relaksu i zdolności do skupienia się. Mogą być niezwykle otwarci na sugestie hipnoterapeuty. Większość hipnoterapeutów uważa, że ​​podczas hipnozy nie można zmuszać ani wywierać wpływu na ludzi, aby robili lub mówili rzeczy wbrew ich woli.

Stan hipnozy jest często porównywany do stanu zrelaksowanej koncentracji, którego można doświadczyć podczas prowadzenia samochodu lub oglądania fascynującego filmu. Ludzie, którzy koncentrują się na jednym zestawie bodźców, z wyłączeniem wszystkich innych, mogą przechodzić rodzaj transu hipnotycznego. Chociaż eksperci nie rozumieją jeszcze w pełni, jak to się dzieje i dlaczego, uważają, że indukcję hipnozy można wykorzystać do celowego wytworzenia tego stanu psychicznego u podmiotu. Badani mogą czerpać korzyści ze stanu czujności i relaksu, aby przyswajać sugestie terapeuty i łatwiej włączać je w swoje codzienne życie. Uważa się, że hipnoza sprawia, że ​​badani są bardziej otwarci na możliwość zaakceptowania sugestii, niezależnie od tego, czy pochodzą one od terapeuty wykonującego hipnozę, czy od samego podmiotu.

Hipnoterapeuta ma do dyspozycji wiele metod indukcji hipnozy. Jedna metoda, indukcja relaksacyjna, zazwyczaj wymaga od pacjenta świadomego uwalniania napięcia ze wszystkich mięśni ciała w sposób progresywny, który powoli przechodzi z jednej części ciała do drugiej. W hipnozie scenicznej często stosuje się indukcję hipnozy polegającą na fiksacji oka, podczas której pacjent jest na ogół proszony o skupienie wzroku na przedmiocie lub punkcie podczas słuchania instrukcji terapeuty. Wielu hipnoterapeutów polega na dezorientującej metodzie indukcji hipnozy, w której nielogiczne sugestie i wypowiedzi terapeuty, jak się uważa, wyczerpują logiczny umysł i wywołują stan hipnozy. Niektóre osoby mogą być w stanie wykonać rodzaj indukcji hipnozy, znany jako autohipnoza, w której osoba z powodzeniem wprawia się w trans.