Co to jest klobazam?

Clobazam to ogólna nazwa pochodnej benzodiazepiny sprzedawanej pod markami Frisium®, Urbanol® lub Novo-Clobazam®. Jest zwykle stosowany w leczeniu zaburzeń napadowych, takich jak padaczka. Lek ten może być również stosowany przez krótkie okresy w leczeniu silnego lęku, bezsenności i innych stanów niezwiązanych z napadem padaczkowym. Podobnie jak inne leki klasyfikowane jako benzodiazepiny, klobazam może uzależniać psychicznie. Długotrwałe stosowanie tego leku może również prowadzić do myśli lub zachowań samobójczych.

Clobazam jest zazwyczaj przyjmowany doustnie w postaci tabletki. W razie potrzeby można go zmiażdżyć i zmieszać z jedzeniem. Potencjalne skutki uboczne mogą obejmować zawroty głowy, zmęczenie, nudności, suchość w ustach, zmiany żołądkowo-jelitowe lub osłabienie mięśni. Podobnie jak w przypadku każdego innego leku, poważne skutki uboczne związane z alergią na lek mogą obejmować wysypkę, problemy z oddychaniem lub inne objawy nagłe.

Używanie alkoholu, leków przeciwhistaminowych, narkotyków lub innych substancji, które działają depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, w połączeniu z tym lekiem może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia ciężkiej senności lub innych działań niepożądanych. Wiadomo, że klobazam ma poważne interakcje z lekami w połączeniu z Serzone®, Luvox®, Sporanox®, Nizoral® i niektórymi innymi lekami. Benzodiazepiny na ogół nie są zalecane dla osób, które w przeszłości były uzależnione od narkotyków lub alkoholu, cierpiały na ciężką chorobę psychiczną lub niektóre rodzaje chorób oddechowych, takie jak rozedma płuc.

Benzodiazepiny nie są przeznaczone do stosowania w okresie ciąży lub karmienia piersią. Leki te zwiększają prawdopodobieństwo wad wrodzonych, gdy są stosowane w pierwszym trymestrze ciąży. Istnieje również wysokie ryzyko uzależnienia fizycznego i innych poważnych problemów u noworodka. Klobazam jest również przeciwwskazany u osób z jaskrą, chorobą wątroby lub chorobą nerek.

Czasami klobazam ma mniej skutków ubocznych u osób, które nie tolerują starszych leków benzodiazepinowych, takich jak Valium® lub Klonopin®. Benzodiazepiny z czasem tracą skuteczność, co prowadzi do zwiększenia dawki i potencjalnego nasilenia działań niepożądanych. Skutki długoterminowe mogą obejmować uzależnienie psychiczne, depresję lub upośledzenie funkcji mózgu, takie jak utrata pamięci lub zmniejszona koncentracja. Wiadomo również, że te leki powodują objawy odstawienia, w tym lęk, zwiększoną aktywność napadową, drżenie lub szybkie bicie serca.

Niektóre dowody wskazują na związek między lekami przeciwpadaczkowymi a zwiększoną skłonnością do samobójstw. Z tego powodu osoby stosujące klobazam przez długi czas powinny być monitorowane przez bliskich i pracowników służby zdrowia pod kątem oznak samobójstwa. Lekarze mogą zalecić stopniową zmianę dawki lub przejście na inny lek przeciwpadaczkowy.