Co to jest koszerny cukierek?

Wiara żydowska ma surowe przepisy żywieniowe dotyczące każdego rodzaju żywności, którą można spożywać. Aby artykuł spożywczy mógł otrzymać certyfikat koszerności, musi spełniać określone standardy określone w tych przepisach dotyczących koszerności. Koszerne cukierki i słodycze muszą spełniać te same standardy, co inne produkty koszerne, aby mogły być uznane za koszerne lub odpowiednie do spożycia przez osoby wyznające wiarę żydowską. Certyfikacja koszernych cukierków jest zwykle wystawiana przez organizację, która obejmuje uczonych rabinów i przywódców religijnych wiary żydowskiej, aby zapewnić pełną zgodność z koszernymi przepisami żywieniowymi. Chociaż nie jest konieczne, aby rabin lub przywódca religijny przewodniczył produkcji koszernych cukierków, należy przestrzegać ścisłych religijnych wytycznych koszernego prawa żywieniowego.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele koszernych cukierków, w tym niektóre rodzaje czekolady, lizaki, niektóre rodzaje lukrecji i inne cukierki. Żywność koszerna, w tym słodycze, jest zwykle wyraźnie oznaczona na etykiecie z certyfikatem koszerności lub literami K, U lub P w kółku. Dla tych, którzy mieszkają na odległych obszarach i zamierzają w pełni przestrzegać koszernych przepisów żywieniowych, jednocześnie zaspokajając słodycze, zakupy online żywności z certyfikatem koszerności mogą ułatwić zadanie.

Aby spełnić żydowskie ograniczenia żywieniowe, koszerne cukierki muszą być wytwarzane ze specjalnie przygotowanych produktów koszernych, w tym mleka, jajek lub innych produktów pochodzenia zwierzęcego. W przypadku użycia produktów niekoszernych, takich jak smalec wieprzowy, niekoszerny staje się cały produkt. Nawet sok winogronowy lub wino są uważane za niekoszerne w żydowskiej diecie, jeśli produkt nie pochodzi z żydowskiego źródła i byłby wykluczony z użycia do produkcji koszernych cukierków.

Według żydowskich przepisów żywieniowych niektóre zwierzęta są uważane za nieczyste lub niekoszerne. Te niekoszerne zwierzęta to świnie, konie i owady, więc wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego używane do produkcji koszernych cukierków muszą zostać dokładnie ocenione, aby upewnić się, że produkt końcowy jest koszerny. Chociaż to stwierdzenie może wydawać się nie na miejscu w odniesieniu do produkcji cukierków, ponieważ wiele przepisów na cukierki wymaga produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, takich jak barwienie (często wykonane z części owadów), smalec (wytwarzany z wytopionych tłuszczów świń lub innych zwierząt) lub żelatyna ( często z kopyt końskich), zakaz staje się bardziej istotny.

Oprócz ograniczeń dotyczących produktów spożywczych używanych w koszernych cukierkach, tradycja żydowska mówi również, że podczas procesu wytwarzania cukierków należy przestrzegać pewnych zwyczajów religijnych. Gotując koszerne cukierki lub inne koszerne słodycze, wytwórca cukierków musi zachować ostrożność, aby przestrzegać obowiązujących żydowskich tradycji dotyczących produkcji żywności, takich jak zapewnienie, że składniki, które wymagają dziesięciny, zostały właściwie odprowadzone przez producenta. Ponadto żydowskie zwyczaje żywieniowe wymagają, aby sprzęt używany w procesie produkcji koszernych cukierków również pozostawał koszerny. Jeżeli jakiś sprzęt jest używany w procesie wytwarzania niekoszernych produktów lub ma kontakt z niekoszernym przedmiotem, uważa się go za nieczysty, czyli treyf, a więc niekoszerny. To surowe prawo żywieniowe często wymaga, aby producenci koszernej żywności specjalizowali się w produktach koszernych tylko po to, aby uniknąć przypadkowego skażenia niekoszernymi produktami spożywczymi lub sprzętem.