Co to jest monitorowanie serca?

„Monitorowanie serca” odnosi się do czynności utrzymywania pacjenta podłączonego do elektrokardiogramu serca (EKG) lub podobnego urządzenia w celu śledzenia i rejestrowania czynności serca. Odbywa się to zwykle w przypadku pacjentów przebywających na oddziale intensywnej terapii lub na oddziale ratunkowym, chociaż istnieją inne przypadki, w których można zastosować monitorowanie serca. Monitorowanie służy przede wszystkim do śledzenia sygnałów elektrycznych wysyłanych do iz serca. Dzięki temu lekarze mogą sprawdzić, czy serce działa prawidłowo lub które obszary działają nieprawidłowo, jeśli zostanie stwierdzone, że występuje problem.

W większości przypadków monitorowanie serca wykorzystuje urządzenie lub maszynę, która drukuje uderzenia serca i impulsy. Dodatkowe monitory mogą również śledzić poziomy wyjściowe, wejściowe i tlenu we krwi. Większość monitorów pracy serca wykorzystuje urządzenia elektryczne, które są bezpośrednio podłączone do pacjenta. Obszar, na którym zostaną umieszczone elektrody, jest zazwyczaj ogolony i dokładnie oczyszczony. Czasami mankiet na ramię jest również używany, jeśli monitorowane jest ciśnienie krwi.

Odczyty często mają postać zadrukowanego papieru bezpośrednio z urządzenia, ale często tętno jest monitorowane bezpośrednio na ekranie. Zastosowany typ będzie zależał od indywidualnego pacjenta i tego, czy konieczne jest ciągłe monitorowanie, ponieważ dzięki modelowi odczytu lekarze mogą śledzić aktywność serca w czasie, patrząc na wcześniejsze odczyty.

Czasami zostanie ustawiony alarm, aby ostrzec personel medyczny, jeśli częstość akcji serca pacjenta lub jakiekolwiek inne czynniki zmienią się dramatycznie. Jest to szczególnie ważne dla osób niestabilnych lub po niedawno przebytym zawale serca. Ustawienia mogą zawierać alerty, jeśli tętno jest zbyt wolne, jeśli poziom tlenu we krwi spadnie lub jeśli ciśnienie krwi spadnie lub gwałtownie wzrośnie.

Monitorowanie serca jest również stosowane w wielu szpitalach u kobiet rodzących. Elektroda jest umieszczana w macicy i przymocowana do czaszki dziecka, aby śledzić tętno niemowlęcia. Ta praktyka została dokładnie zbadana i w niektórych sytuacjach nie jest zalecana. Kobiety rodzące często mają możliwość odmowy wewnętrznego monitorowania płodu.

W większości przypadków monitorowanie pracy serca jest stosowane u pacjentów w stanie krytycznym lub ciężkim, chociaż ci, którzy są stabilni, mogą być monitorowani przez dłuższy czas, jeśli mają pewne choroby serca. Pacjenci są również monitorowani podczas operacji i innych schorzeń, które mogą wpływać na rytm serca.
Nie ma znanych zagrożeń związanych z większością monitorowania czynności serca. W większości placówek medycznych na monitoring zewnętrzny nie jest wymagany formularz zgody. Wewnętrzne monitorowanie płodu może wymagać zgody rodziców.