Jaka jest zalecana częstość tętna podczas ćwiczeń?

Eksperci fitness zalecają, aby podczas ćwiczeń starać się osiągnąć i utrzymać tętno podczas ćwiczeń w określonym zakresie, zwanym docelowym tętnem. Ten zakres tętna różni się w zależności od osoby, ale można go obliczyć za pomocą wzoru znanego jako metoda Karvonena. Ogólnie rzecz biorąc, wzór uwzględnia wiek, tętno maksymalne i tętno spoczynkowe w celu obliczenia najbardziej efektywnego tętna podczas ćwiczeń.

Aby określić tętno podczas ćwiczeń metodą Karvonena, najpierw określ zakres intensywności. Osoby nie wysportowane i początkujący ćwiczący będą chcieli zacząć od 50% intensywności, podczas gdy bardziej sprawni lub doświadczeni ćwiczący mogą chcieć ćwiczyć z intensywnością 65% lub wyższą. Metoda Karvonena uwzględnia zarówno dolną granicę zakresu intensywności, jak i górną granicę, która zwykle wynosi 85-90%.

Biorąc przykładowy zakres intensywności 50-85%, zakres, w którym chce się utrzymać tętno podczas ćwiczeń przez cały czas trwania treningu, wzór Karvonena można obliczyć w następujący sposób: Docelowe tętno (THR)= ((MaxHR – RHR) x intensywność %) + RHR. Tętno maksymalne lub to, co uważa się za maksymalne bezpieczne tętno podczas ćwiczeń, można określić, odejmując wiek od 220, tak aby 30-latek miał tętno maksymalne równe 190. Tętno spoczynkowe można zmierzyć, biorąc swój puls i liczenie liczby uderzeń przez minutę, najlepiej, gdy ktoś budzi się po raz pierwszy rano.

Jeśli osoba z próby ma MaxHR 190, RHR 70 i pożądany zakres intensywności 60-85%, to tętno tej osoby można obliczyć przy użyciu metody Karvonena. Najpierw należy określić dolny koniec zakresu: THR= ((190-70) x 60) + 70 = 142 uderzeń na minutę. Następnie górna granica: THR= ((190 – 70) x 85) + 70 = 172. Dlatego tętno tej osoby powinno być utrzymywane w zakresie od 142 do 172 uderzeń na minutę podczas ćwiczeń, aby osiągnąć poprawę sprawności sercowo-naczyniowej.

Utrzymanie docelowego tętna zapewnia, że ​​wykonywane ćwiczenia przyniosą poprawę zdrowia układu krążenia. Jest to również wskaźnik intensywności, który może przewidzieć skuteczność danej formy ćwiczeń. Może to pomóc w ocenie jego wartości jako metody spalania tłuszczu.

Podczas ćwiczeń zwiększone zapotrzebowanie mięśni na tlen oznacza, że ​​serce musi bić szybciej, aby poprzez krew dostarczyć większą ilość tlenu do pracujących mięśni, które wykorzystają go do produkcji energii. Tlen jest wciągany do płuc, gdzie krew wypompowywana z serca zatrzymuje się, aby go pobrać, zanim zostanie przepompowana z powrotem przez serce i do organizmu w celu dostarczenia. Aby przetransportować większą ilość tlenu przez określony czas — na przykład podczas 30-minutowego treningu cardio — tętno musi wzrosnąć od tętna spoczynkowego do tętna podczas ćwiczeń.

Wskaźnikiem sprawności sercowo-naczyniowej jest ilość tlenu, która może być przenoszona przez ilość krwi, która opuszcza serce przy każdym uderzeniu. Osoba sprawna będzie bardziej wydajnie pobierać tlen niż osoba niesprawna, co oznacza, że ​​serce tej osoby nie będzie musiało bić tyle razy na minutę, aby dostarczyć tyle tlenu, ile potrzebuje organizm. Tętno spoczynkowe (RHR) będzie niższe, zwykle poniżej 70 uderzeń na minutę u osoby sprawnej, a tętno podczas ćwiczeń, które odpowiada częstości akcji serca w spoczynku, również będzie niższe. Trening układu sercowo-naczyniowego poprzez ćwiczenia w zakresie docelowego tętna sprawi, że będzie on z czasem bardziej wydajny i obniży tętno spoczynkowe.