Co to jest oszustwo?

Oszustwo to przestępstwo polegające na tym, że dana osoba celowo oszukuje lub wykrada pieniądze lub mienie lub w inny sposób uzyskuje pieniądze lub mienie w nieuczciwy sposób. Podczas gdy niektóre jurysdykcje używają tego terminu do definiowania przestępstwa, inne jurysdykcje stosują równoważne terminy, takie jak oszustwo, w celu wskazania tego samego rodzaju przestępstwa. Dokładne elementy przestępstwa mogą się różnić w zależności od jurysdykcji. Przestępstwo to może wiązać się ze znacznymi kwotami pieniędzy lub mienia o dużej wartości, więc akt oszustwa może mieć również reperkusje cywilne, często w postaci zadośćuczynienia wypłacanego ofiarom przestępstwa.

Zbrodnia polegająca na oszustwie może wystąpić na wiele różnych sposobów. Na przykład pracownik może oszukać swojego pracodawcę, tworząc program pozbawiający pracodawcę pieniędzy lub mienia należącego do niego, taki jak tworzenie fałszywych wpisów do księgi w celu ukrycia skradzionych pieniędzy. Składanie fałszywych roszczeń ubezpieczeniowych w celu wyłudzenia pieniędzy firmom ubezpieczeniowym jest formą przestępstwa. Przekazywanie fałszywych rachunków również kwalifikuje się jako rodzaj oszustwa. Oszustwa podatkowe, oszustwa inwestycyjne i oszustwa związane z papierami wartościowymi to inne powszechne rodzaje przestępstw tego rodzaju.

Oszustwo może obejmować bardzo małe lub duże kwoty pieniędzy lub mienia. Systemy wysokiego szczebla mogą dotyczyć wielu osób i ofiar lub mogą dotyczyć tylko jednej osoby i jednej ofiary. Na przykład na arenie inwestycyjnej przestępstwo może spowodować miliony strat dla wielu ofiar. W innych przypadkach osoba może oszukać starszego krewnego z całego swojego majątku, co może być znaczne.

Popełnienie tego rodzaju przestępstwa może mieć poważne konsekwencje. Podczas gdy niektóre drobne przypadki oszustwa bez wcześniejszej kryminalnej historii mogą skutkować skazaniem za wykroczenie bez kary więzienia, bardziej poważne lub surowe programy mogą skutkować skazaniem za przestępstwa. Jeśli zostanie skazany za przestępstwo za oszustwo, osoba może podlegać surowym karom, w tym znacznej długości więzienia. Niezależnie od tego, czy z popełnienia tego przestępstwa wynika wykroczenie lub skazanie za przestępstwo, mogą również wystąpić istotne reperkusje finansowe, czy to pobierane w ramach postępowania karnego o charakterze restytucyjnym, czy też wynikające z odrębnego powództwa cywilnego wytoczonego wartością pieniędzy lub mienia objętego oszustwem. Kary za popełnienie tego przestępstwa będą zależeć od przepisów obowiązującej jurysdykcji, charakteru przestępstwa i wartości mienia.