Co to jest plik rzadki?

Rzadki plik zapisuje znaczące dane tylko na dysku twardym komputera w celu zaoszczędzenia miejsca. Takie podejście może być przydatne, gdy pliki zawierają duże bloki danych o wartości null reprezentowane przez zera. Zamiast zapisywać te bloki, system je ignoruje, kompresując całkowitą przestrzeń pamięci, aby udostępnić więcej miejsca w systemie. Gdy plik jest otwierany, kopiowany lub modyfikowany, można go rozszerzyć o te dane. Wiele systemów plików obsługuje ten rodzaj przechowywania danych.

W typowym tworzeniu plików komputer przypisuje do pliku bloki pamięci, które zawierają nie tylko istotne dane, ale także informacje o wartości zerowej. Może to zająć różne ilości miejsca, w zależności od typu pliku. W przypadku pliku rzadkiego komputer przechowuje metadane dotyczące informacji o wartości NULL, ale nie przechowuje samych informacji o wartości NULL. W rezultacie cały plik jest znacznie mniejszy, ponieważ zawiera tylko bloki istotnych informacji, bez bloków zerowych.

System wykorzystuje metadane jako migawkę materiału w celu późniejszego przywrócenia. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do rzadkiego pliku, aby zmienić zawartość, skopiować go, przenieść i wykonać inne czynności. Jednym ze środków ostrożności związanych z rzadkim plikiem jest to, że po uzyskaniu do niego dostępu może się on rozwinąć. W przypadku takiej sytuacji jak kopiowanie plików, może być za duży dla nośnika po rozwinięciu, w którym to przypadku może zwracać błędy.

Dostępne są niektóre narzędzia, które pozwalają zachować rzadką strukturę plików i zachować małe rozmiary tych plików. Mogą być używane do pracy w systemie plików korzystającym z tej metody przechowywania. Utrzymanie kompresji może również pomóc ograniczyć wykorzystanie miejsca na dysku, aby zapewnić płynne i prawidłowe działanie systemu. Ponieważ coraz więcej miejsca na dysku jest zajęte, system może mieć problemy z efektywnym działaniem, a użytkownicy mogą napotkać więcej błędów i innych problemów.

Wiele systemów i języków programowania pozwala na tworzenie rzadkich plików. Wady formatu mogą być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o jego wdrożeniu, ponieważ programiści i użytkownicy muszą upewnić się, że jest odpowiedni. W przypadkach, w których tak nie jest, narzędzia takie jak archiwizacja nieużywanych plików lub stosowanie innych metod kompresji mogą być oceniane jako opcje utrzymania płynnego działania systemu podczas przechowywania informacji, których potrzebuje użytkownik. Gdy w systemie używane są rzadkie pliki, ważne jest, aby zachować dokumentację procesu, która będzie dostępna w przypadku wystąpienia problemu.