Co to jest pole sterylne?

Pole sterylne to obszar wolny od mikroorganizmów w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta podczas zabiegu medycznego, zwykle zabiegu chirurgicznego. To środowisko jest aseptyczne; wszystkie przedmioty w sterylnym polu są wysterylizowane i nie powinny zawierać mikroorganizmów. Utrzymanie aseptycznych warunków ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa chirurgicznego, ponieważ infekcja może być bardzo niebezpieczna dla pacjenta. Dostawcy opieki medycznej uczą się, jak tworzyć i utrzymywać bezpieczne środowisko operacyjne podczas szkolenia.

Pola sterylne mogą obejmować ludzi i narzędzia, z których wszystkie są aseptyczne. Proces tworzenia takiego pola zaczyna się od sali operacyjnej, która powinna być utrzymywana w bardzo czystym stanie. Kiedy pacjent przygotowuje się do operacji, pielęgniarki szorują miejsce operacji środkami antyseptycznymi, a kiedy pacjent wchodzi na salę operacyjną, pielęgniarki zakładają serię sterylnych obłożeń, aby odizolować miejsce operacji. To jest początek sterylnego pola. Instrumenty zostaną rozłożone dla chirurga na innej sterylnej chuście, a każde z nich powinno znajdować się w woreczku do sterylizacji ze wskaźnikiem wskazującym, że przeszło przez autoklaw.

Każdy personel pracujący na sterylnym polu musi dokładnie wyszorować ręce i ramiona, nosić fartuchy i rękawiczki oraz zakrywać włosy. Podczas operacji zachowują sterylność, upewniając się, że nie dotykają żadnych osób ani przedmiotów, które nie są sterylne. Jeśli chirurg upuści narzędzie na podłogę, nie jest ono już sterylne. Jeśli się pochyli, żeby na niego spojrzeć, to też nie jest sterylna, bo wyszła poza granice sterylizowanego obszaru.

Pielęgniarka znana jako cyrkulator monitoruje warunki w sterylnym polu. Nie jest sterylny i może swobodnie chodzić po sali operacyjnej, aby zwracać uwagę na kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Ogólna zasada mówi, że jeśli stan aseptyczny osoby lub narzędzia jest niejasny, należy je uznać za niesterylne. Jeśli niesterylna osoba lub narzędzie wejdzie w sterylne pole, pole jest skażone i należy je ponownie wysterylizować.

Osoby odwiedzające sale operacyjne, takie jak stażyści i studenci pielęgniarstwa podczas szkolenia, mogą stwierdzić, że naruszają zasady sterylnego pola. Osoby odwiedzające salę operacyjną mogą zmniejszyć ryzyko powstania problemu, stojąc w odpowiedniej odległości, chyba że zostaną specjalnie zaproszeni do zbliżenia się. Nie powinni dotykać personelu, który jest „szorowany” do pracy w sterylnym obszarze i powinni poprosić o pozwolenie przed podjęciem czynności, takich jak podnoszenie upadłego narzędzia.