Co to jest powiadomienie o zakończeniu?

Wypowiedzenie jest oficjalnym dokumentem, który informuje najemcę o zamiarze właściciela odzyskania posiadania nieruchomości, w której lokator obecnie mieszka. W wielu gminach dokument tego typu jest zwiastunem formalnego procesu eksmisji. W przypadku, gdy najemca zdecyduje się zastosować, właściciel nie musi przeprowadzać eksmisji, procesu prawnego, który może być nieco kosztowny.

Istnieje kilka powodów, dla których właściciel wysłałby najemcy wypowiedzenie. Najczęstszą przyczyną jest powtarzające się nieopłacanie przez najemcę ustalonego miesięcznego czynszu w terminie. Wypowiedzenie może zostać wydane również w przypadku, gdy działania najemcy zagrażają dobru innych najemców mieszkających w wynajmowanej nieruchomości lub w jej pobliżu. Na przykład, jeśli najemca w budynku mieszkalnym nalega na odtwarzanie głośnej muzyki późno w nocy, wynajmujący może stwierdzić, że powoduje nadmierne niedogodności dla innych najemców w budynku i poprosić najemcę o znalezienie mieszkania w innym miejscu. Jeżeli umowa najmu wyraźnie zabrania posiadania zwierzęcia w wynajmowanym lokalu, a wynajmujący stwierdzi, że najemca ma zwierzę domowe, istnieje duża szansa, że ​​wynajmujący wyda oświadczenie o rezygnacji i poprosi najemcę o opuszczenie lokalu w rozsądnym Ilość czasu.

Należy zauważyć, że przepisy regulujące proces eksmisji różnią się w zależności od jurysdykcji. W niektórych społecznościach proces ten może potrwać kilka miesięcy i kosztować właściciela bardzo dużo pieniędzy. W innych obszarach eksmisja jest stosunkowo prostym procesem, który wymaga od właściciela uiszczenia skromnych opłat, aby organy ścigania mogły zająć się eksmisją. Prawie wszystkie sytuacje wymagają, aby wynajmujący przedstawił pisemne zawiadomienie o rezygnacji lub opuszczeniu przed podjęciem próby zaangażowania organów ścigania.

Treść wypowiedzenia może się nieznacznie różnić w zależności od przepisów ustawowych i wykonawczych aktualnie obowiązujących w gminie. Generalnie zawiadomienie zawiera konkretną datę i będzie zawierać powód, dla którego wynajmujący prosi najemcę o opuszczenie lokalu. Ponadto w dokumencie podany jest również konkretny termin, do którego najemca ma usunąć swój dobytek z lokalu i zwrócić klucze wynajmującemu. Nie jest niczym niezwykłym, że w zawiadomieniu o rezygnacji zwraca się również uwagę, że jeśli warunki określone w dokumencie nie są przestrzegane, właściciel rozpocznie formalne postępowanie eksmisyjne.