Co to jest prawo konkurencji?

Prawo konkurencji, znane również jako prawo antymonopolowe, składa się z przepisów regulujących zachowania antykonkurencyjne, a tym samym mających na celu promowanie konkurencji rynkowej. Prawo konkurencji Unii Europejskiej oraz prawo antymonopolowe Stanów Zjednoczonych to najbardziej wpływowe systemy tego typu regulacji. Rządy zawsze starały się kontrolować praktyki firm i innych przedsiębiorstw na poziomie krajowym, ale w XX wieku prawo konkurencji stało się międzynarodowe. W odpowiedzi na globalną gospodarkę, regionalne sieci wsparcia i egzekwowania powstały ponad granicami.

W większości systemów prawa konkurencji istnieją trzy główne elementy. Pierwsza zakazuje wszelkich porozumień lub praktyk, które ograniczają konkurencję między przedsiębiorstwami i wolny handel. Kartele lub firmy działające w zmowie, które tłumią wolny handel, często znajdują się w centrum tego aspektu prawa konkurencji. Uniemożliwienie powstania kartelu nie zawsze jest możliwe, ponieważ firmy rzadko umieszczają takie umowy na papierze, ale ten rodzaj prawa sprawdza się w ich identyfikacji i likwidacji.

Innym ważnym aspektem tego rodzaju prawa jest uniemożliwienie firmie ustanowienia monopolu. Prawo konkurencji ma na celu ograniczenie praktyk antykonkurencyjnych, które mogą prowadzić do powstania monopolu, oraz uregulowanie nadużywania swojej pozycji przez dominujące przedsiębiorstwa. Takie praktyki mogą obejmować żłobienie cen i drapieżne ustalanie cen.

Trzecim aspektem prawa konkurencji jest nadzór nad fuzjami i przejęciami. Fuzję lub przejęcie, które mogą zagrozić konkurencyjnemu rynkowi, można całkowicie zapobiec. W większości przypadków fuzja z udziałem dużych firm zostanie zatwierdzona tylko w przypadku zbycia części przedsiębiorstwa lub wdrożenia innych środków zapewniających ciągłą konkurencję na rynku.

Jednym z najbardziej wpływowych systemów prawa konkurencji jest prawo antymonopolowe Stanów Zjednoczonych. Kiedyś duże korporacje wykorzystywały trusty do ukrywania szczegółów swoich transakcji biznesowych, w wyniku czego trusty kojarzyły się z monopolami. W odpowiedzi na to zagrożenie dla gospodarki wolnorynkowej, rząd federalny uchwalił ustawy Shermana i Claytona. Te rygorystyczne przepisy antymonopolowe zostały osłabione od połowy lat 1980., ale pozostają ważnym narzędziem przeciwko kartelom i monopolom.

Innym ważnym systemem prawa konkurencji jest system Unii Europejskiej. Utrzymanie rynku bez wielu ograniczeń w handlu jest postrzegane jako zależne od silnej konkurencji między firmami i krajami. System ten jest opisany w serii artykułów dotyczących monopoli, ustalania cen i fuzji. Sankcje, kary pieniężne i wyroki więzienia to wszystkie możliwe kary za naruszenie unijnego prawa konkurencji.
Organizacje międzynarodowe coraz bardziej angażują się w prawo konkurencji w miarę rozwoju gospodarki światowej. Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju została założona w 1964 roku i pozostaje dominującą siłą międzynarodową w odniesieniu do kwestii handlowych i inwestycyjnych, z jakimi borykają się państwa członkowskie. Światowa Organizacja Handlu to kolejna organizacja, która próbuje nadzorować handel międzynarodowy i ma ponad 150 członków. Umowy międzynarodowe stanowią rdzeń międzynarodowego prawa konkurencji.