Co to jest prywatna uciążliwość?

Uciążliwość prywatna to przestępstwo, które ma miejsce, gdy na możliwość korzystania z własności lub korzystania z niej negatywnie wpływają działania drugiej strony. Niektóre niedogodności mają bezpośredni wpływ na mienie niewinnej strony, na przykład w przypadku uszkodzenia trawnika. Inne działania mogą być pośrednie, na przykład gdy strona oskarżona jest rzekomo odpowiedzialna za tworzenie lub dopuszczanie nieuzasadnionych nieprzyjemnych zapachów. Chociaż właściciele nieruchomości mogą być bardziej skłonni do podjęcia działań, gdy ktoś ingeruje w użytkowanie lub korzystanie z ich własności, należy rozumieć, że osoby, które zgodnie z prawem posiadają grunty, mogą również wnosić pozwy. Sprawy te są zwykle rozpatrywane jako sprawy cywilne.

Istnieje wiele sytuacji, które mogą spowodować, że osoba uzna, że ​​jest ofiarą prywatnej uciążliwości. Jedna osoba może zrobić coś, co uszkadza lub niszczy własność osoby lub coś na niej. Na przykład jedna osoba może rozpylać chemikalia, które wieją na wietrze i zabijają trawę sąsiada. Uciążliwość prywatna może również zmniejszyć wartość lub atrakcyjność majątku danej osoby. Przykładem może być sytuacja, w której osoba umieszcza dużą stertę śmieci na swoim podwórku. Może to skutkować obniżeniem wartości majątku sąsiadów.

Prywatne niedogodności mogą również wpływać na zdolność osoby do korzystania z jej własności. Jeśli dana osoba nadal będzie umieszczać śmieci na swoim podwórku, może powstać nieprzyjemny zapach, który irytuje okolicznych mieszkańców. Naruszenia hałasu, na przykład wynikające z głośnej muzyki lub pracy ciężkich maszyn, mogą zostać uznane za wykroczenie.

Uciążliwość prywatna jest generalnie przestępstwem cywilnym. Kiedy dana osoba wnosi sprawę do sądu, zwykle szuka jednego lub dwóch wyników. Jej celem może być uzyskanie rekompensaty finansowej za poniesione straty. Może również chcieć nakazu sądowego, który jest nakazem sądowym, aby przestać coś robić.

Istnieją sposoby obrony przed roszczeniami o naruszenie porządku publicznego. Jedną obroną byłoby udowodnienie przez osobę, że nie zrobił rzeczy, o które jest oskarżony. Może też pokazać, że akcja, choć denerwująca lub destrukcyjna, była konieczna. Jeśli potężna burza przechodzi przez dany obszar i wyrywa liczne drzewa, można by argumentować, że użycie piły i szlifierki jest konieczne pomimo sprzeciwu sąsiada. Działania oskarżonych w sprawach takich jak ta, chociaż mają negatywny wpływ na inną stronę, zwykle nie podlegają karze na mocy przepisów dotyczących naruszenia porządku publicznego.