Co to jest przekierowanie w sądzie?

Przesłuchanie przekierowujące ma miejsce na rozprawie po zakończeniu przesłuchania krzyżowego świadka. Podczas przekierowania prawnik, który wezwał świadka, ma możliwość wyjaśnienia zeznań świadka, starając się zminimalizować potencjalne szkody i wyjaśnić zeznania. Prawo do przekierowania nie zawsze przysługuje prawnikowi, chociaż nieoczekiwane lub potencjalnie niebezpieczne zeznania często wywołują przekierowanie. Po tym, jak świadek przejdzie przez ten proces, dziękuje się mu i zwalnia.

Proces wzywania świadka jest zwykle dość złożony. Zazwyczaj prawnicy spotykają się ze świadkami, których wzywają przed rozpoczęciem procesu, aby omówić pytania, które świadek prawdopodobnie zostanie zadany, wraz z odpowiedziami na te pytania. Podczas gdy wyraźny coaching i podżeganie do popełnienia krzywoprzysięstwa nie są legalne, prawnik z pewnością może zweryfikować zeznanie ze świadkiem, aby je wzmocnić. Co do zasady, gdy świadek staje na stanowisku, prawnik, który wezwał tego świadka, nie zadaje pytania, na które nie zna odpowiedzi. Ideą jest przedstawienie ławie przysięgłych zeznań świadka w sposób przekonujący, a nie gromadzenie nowych informacji.

Po przesłuchaniu przez adwokata własnego świadka, świadek zostaje przekazany opozycji do przesłuchania. Podczas przesłuchania krzyżowego prawnik zada serię pytań, które mają na celu wyciągnięcie od świadka większej ilości informacji. Chociaż powszechne w dramatach sądowych, niespodziewane rewelacje podczas przesłuchania krzyżowego są w rzeczywistości dość rzadkie. Zazwyczaj obrońca strony przeciwnej po prostu próbuje podważyć wiarygodność świadka.

Po zakończeniu egzaminu krzyżowego sędzia daje możliwość przekierowania do pierwotnego prawnika. Zazwyczaj prawnik może zadawać tylko pytania dotyczące materiałów, które pojawiły się podczas przesłuchania krzyżowego podczas przekierowania. Dzieje się tak, ponieważ prawnik strony przeciwnej nie będzie miał możliwości poradzenia sobie z nowymi lub nieoczekiwanymi informacjami od tego świadka.

Zwłaszcza w przypadku, gdy opozycja próbowała podważyć wiarygodność, przekierowanie jest ważną szansą dla prawnika na przywrócenie kluczowych faktów i informacji. Przykładowo, jeśli opozycja zaatakuje wzrok świadka, prawnik może wyjaśnić sprawę w przekierowaniu, wskazując, że świadek doskonale widział zdarzenia. Lub, w przypadku wątpliwości co do kwalifikacji zawodowych, prawnik może wyjaśnić, że świadek jest biegłym w swojej dziedzinie.