Co to jest przymiotnik pytający?

Przymiotnik pytający to słowo, które zarówno modyfikuje rzeczownik, jak i wskazuje na pytanie. Słowa „co” i „co” są używane jako przymiotniki pytające. To, czy słowa te służą jako przymiotniki, czy tylko zaimki, zależy jednak od tego, czy modyfikują rzeczownik, czy też występują samodzielnie.
Tak jak zdania pytające są pytaniami, przymiotniki pytające wskazują pytanie. Kiedy zdanie zaczyna się od przymiotnika pytającego, czytelnik wie, że zostanie zadane pytanie. Na przykład w obu „Który samochód jest jej?” i „Co to za rzeka?” przymiotniki wskazują, że pytanie ma zostać zadane.

Co ważniejsze, jak każdy przymiotnik, przymiotniki pytające modyfikują rzeczownik. Jednak w przeciwieństwie do większości przymiotników, odmiany pytające mają bardziej ograniczony zakres niż ich ogólne odpowiedniki. To ograniczenie wynika częściowo z kilku istniejących przymiotników pytających. Mając tylko dwie opcje, wynikowy zakres jest raczej wąski.

Dodatkowo, chociaż przymiotniki mogą dodawać szczegółów i wyjaśniać, przymiotniki pytające po prostu wyjaśniają. Na przykład w zdaniach „Który samochód jest twój?” i „Niebieski samochód jest mój”, wyrażenia „który samochód” i „niebieski samochód” wyjaśniają, że chodzi o konkretny samochód. Jednak tylko wyrażenie „niebieski samochód” w jakikolwiek sposób opisuje ten konkretny samochód.

Oprócz modyfikowania rzeczowników przymiotnik pytający może modyfikować frazę rzeczownikową. Fraza rzeczownikowa to grupa słów, która zachowuje się jak jeden rzeczownik. Na przykład w zdaniu „Which road should I take?” „road should I” to wyrażenie rzeczownikowe, „co” działa jako przymiotnik pytający, a „take” to czasownik.

„Który” i „co” nie są jednak wyłącznie przymiotnikami pytającymi. W zależności od ich umiejscowienia w zdaniu mogą być zaimkami. Po prostu zmiana kolejności wyrazów w zdaniu może zmienić przymiotnik w zaimek. Na przykład w zdaniu „Która odpowiedź jest poprawna?” słowo „który” funkcjonuje jako przymiotnik pytający, ponieważ modyfikuje słowo „odpowiedź”. Jednak w zdaniu „Która odpowiedź jest prawidłowa?”, „która” nie jest już modyfikacją „odpowiedzi”, „prawidłowa” jest teraz modyfikatorem, więc „który” staje się zaimkiem.

Aby określić, czy „który” lub „co” jest zaimkami lub przymiotnikami pytającymi, czytelnik musi najpierw spojrzeć na słowo lub frazę, która występuje bezpośrednio po słowie, o którym mowa. Jeśli na przykład słowo następujące po „które” jest rzeczownikiem, „który” jest najprawdopodobniej przymiotnikiem pytającym. Z drugiej strony, jeśli słowo następujące po „które” jest czasownikiem, „który” prawdopodobnie służy jako zaimek.