Co to jest redukcja popytu?

Zmniejszenie popytu ma na celu zmniejszenie używania nielegalnych narkotyków poprzez edukację i leczenie dostosowane do grup ryzyka i ogółu społeczeństwa. Jest to jedna z trzech strategii radzenia sobie ze społecznymi, ekonomicznymi i zdrowotnymi konsekwencjami nielegalnego handlu narkotykami. Pozostałe dwa elementy tej polityki to redukcja podaży i redukcja szkód.
Programy edukacyjne w szkołach, które ostrzegają przed zagrożeniami związanymi z używaniem narkotyków, często podlegają polityce ograniczania popytu. Organy ścigania mogą uczestniczyć w organizacjach szkolnych i społecznych w celu dostarczania informacji o nielegalnych substancjach i trendach w używaniu narkotyków. Funkcjonariusze policji mogą również służyć jako doradcy osób pracujących w programach zapobiegania narkomanii lub ośrodkach leczenia, informując ich na bieżąco o pojawiających się narkotykach, które trafiają na nielegalny rynek.

Programy rehabilitacji i detoksykacji stanowią kolejny element taktyki ograniczania popytu. Programy detoksykacji pozwalają osobom uzależnionym od narkotyków złagodzić objawy odstawienia, aby pomóc im pozbyć się nawyków związanych z narkotykami. Podawanie metadonu osobom uzależnionym od heroiny w specjalistycznych klinikach opisuje jedną z form tej strategii ograniczania popytu. Inną metodą redukcji popytu są ośrodki rehabilitacji mieszkaniowej.

Przesłanka obejmuje również reagowanie na ryzyko w społecznościach, w których zażywanie narkotyków jest wysokie. Może to obejmować zapewnienie możliwości zatrudnienia na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. Rozpoznanie kulturowych lub społecznych powodów, dla których ludzie zażywają narkotyki, to kolejny powszechnie badany i często badany aspekt ograniczania popytu.

Ograniczenie podaży ma na celu zahamowanie przepływu narkotyków poprzez zatrzymanie handlu narkotykami. Wywiad służy do przerywania ruchu narkotyków transportowanych drogą powietrzną, morską lub lądową oraz do więzienia tych, którzy czerpią zyski ze sprzedaży nielegalnych substancji. Niektóre regiony zabraniają kupowania chemikaliów do produkcji niektórych leków w ramach polityki ograniczania podaży.

Redukcja szkód jest stosowana w niektórych obszarach, aby poradzić sobie z konsekwencjami nadużywania narkotyków. Programy zapewniające czyste igły osobom uzależnionym od narkotyków dożylnych obejmują sposób na utrzymanie narkomana w zdrowiu, dopóki nie poszuka długoterminowego rozwiązania. Polityki redukcji szkód są często nazywane humanitarnym podejściem do narkomanii.

Wiele krajów uznało potrzebę włączenia redukcji popytu do wysiłków mających na celu walkę z nadużywaniem narkotyków. Wszystkie kraje należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły politykę zwiększania krajowych, regionalnych i międzynarodowych wysiłków w celu zrównoważenia popytu podaży z celami redukcji podaży. Deklaracja między narodami uznaje potrzebę inwestowania w politykę na arenie edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej i politycznej, która zmniejsza liczbę osób zażywających nielegalne narkotyki.