Co to jest respirator dla niemowląt?

Respirator niemowlęcy to sprzęt medyczny używany w przypadku niemowląt, które mają problemy z samodzielnym oddychaniem. Respirator dostarcza powietrze dziecku przez rurkę włożoną do tchawicy, z regulowanymi ustawieniami, aby umożliwić opiekunom kontrolowanie ilości dostarczanego powietrza i nacisku. Respiratory dla niemowląt są często spotykane na oddziałach intensywnej terapii i mogą być również używane w innych warunkach. W miarę jak stan dziecka poprawia się, zespół opiekuńczy może rozpocząć odstawianie go od respiratora, umożliwiając dziecku samodzielne oddychanie.

Respirator będzie zalecany dla dziecka, które nie oddycha lub ma ekstremalne trudności w oddychaniu. Wcześniaki mogą potrzebować czasu na respirator dla niemowląt, ponieważ ich płuca nie są w pełni ukształtowane. Ustawienia respiratora są określane na podstawie wielu czynników, w tym wielkości i wieku dziecka, ze szczególną starannością, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia płuc, będącego potencjalnym powikłaniem korzystania z respiratora dla niemowląt.

Wiele respiratorów oferuje kilka różnych trybów, z których niektóre umożliwiają dziecku przynajmniej częściowe oddychanie bez pomocy. Te tryby mogą być używane podczas procesu odłączania respiratora, aby zapewnić dziecku wsparcie, jednocześnie zachęcając jego płuca do samodzielnego funkcjonowania. Wszystkie tryby respiratora zaprojektowano z myślą o rozwoju płuc niemowlęcia, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań związanych z respiratorem.

Dłuższe przebywanie z respiratorem dla niemowląt może narazić dziecko na ryzyko zapalenia płuc i uszkodzić delikatne struktury wewnątrz płuc. Użycie respiratora jest dokładnie przemyślane przed jego zaleceniem, a niemowlę jest ściśle monitorowane podczas korzystania z urządzenia, aby można było podjąć kroki naprawcze, jeśli problemy wydają się rozwijać. Terapeuta oddechowy może być zaangażowany w proces określania odpowiednich ustawień respiratora i monitorowania stanu zdrowia niemowlęcia.

Podczas korzystania z respiratora niemowlęcego, niemowlę może otrzymać szereg interwencji medycznych w celu rozwiązania podstawowych problemów medycznych, które doprowadziły do ​​konieczności zastosowania respiratora. Przeprowadzane są regularne oceny w celu oceny poziomu poprawy u niemowlęcia. Rodzice z ciężko chorym niemowlęciem w szpitalu powinni pamiętać, że mogą wystąpić komplikacje, a przewidywane daty odłączenia dziecka od respiratora lub inne kamienie milowe mogą zostać przesunięte, jeśli istnieją obawy dotyczące zdolności dziecka do rozwoju.