Co to jest respirator OIOM?

Respirator oddziału intensywnej terapii (OIOM) jest urządzeniem używanym do wspomagania lub zastępowania spontanicznego oddychania pacjenta na OIOMie. Podczas gdy lekarz, pielęgniarka lub inny pracownik służby zdrowia może używać ręcznego respiratora „workowego” na oddziale intensywnej terapii, bardziej powszechne byłoby stosowanie automatycznie sterowanego wentylatora na OIOM-ie. Ten typ respiratora na OIOM działa zgodnie z potrzebami wentylacji pacjenta oraz wartościami dostarczania tlenu i gazu ustawionymi na urządzeniu przez opiekuna.

W większości przypadków respirator oddziału intensywnej terapii będzie respiratorem podciśnieniowym, za pomocą którego powietrze lub mieszanka gazowo-powietrzna jest bardziej pasywnie zasysane do płuc, albo respiratorem nadciśnieniowym, za pomocą którego powietrze lub mieszanka gazowo-powietrzna jest wepchnięty do tchawicy i płuc pacjenta. Podczas gdy większość respiratorów jest używana przez stosunkowo krótkie okresy, na przykład podczas operacji chirurgicznej, respirator na OIOM-ie może być używany przez znacznie dłuższy czas, gdy pacjent jest w bardziej krytycznym lub długoterminowym stanie zdrowienia lub leczenia. W niektórych przypadkach respirator OIOM może być używany w placówce opieki długoterminowej lub w domu pacjenta, jeśli pacjent wymaga długotrwałej pomocy w oddychaniu.

Chociaż wspomaganie oddychania za pomocą respiratora OIOM jest często środkiem ratującym życie, mogą pojawić się komplikacje. Najczęstsze powikłania to odma opłucnowa, uraz dróg oddechowych, zapalenie płuc i inne uszkodzenia płuc. Przedłużony czas, w którym respirator OIOM może być używany przez pacjenta, oznacza, że ​​respirator jest zazwyczaj mocowany do pacjenta za pomocą rurki dotchawiczej, którą wprowadza się do tchawicy przez usta lub nos. W niektórych przypadkach pracownicy służby zdrowia stosują tracheostomię, w której zabieg chirurgiczny tworzy otwór bezpośrednio w tchawicy pacjenta do wprowadzenia rurki podłączonej do respiratora. Mniej inwazyjne użycie respiratora może obejmować po prostu noszenie maski, przez którą powietrze lub mieszanina powietrze-gaz jest dostarczana do pacjenta z respiratora.

Użycie respiratora na OIOM jest najczęściej wskazane, gdy naturalny, spontaniczny oddech pacjenta jest uważany za nieodpowiedni do podtrzymania życia. Jest również stosowany, gdy oddychanie osoby nie zapewnia odpowiedniej wymiany gazowej podczas jej naturalnego cyklu oddechowego. Respiratory OIOM są niezbędne we współczesnej medycynie, ale nie leczą podstawowych schorzeń; jednak wiele osób nie mogłoby bez nich przeżyć, a lekarze i pracownicy służby zdrowia polegają na nich codziennie, aby zapewnić opiekę ratującą życie.