Co to jest ropień podprzeponowy?

Ropień podprzeponowy to nagromadzenie ropy i innych płynów ustrojowych w obszarze brzucha zwanym przestrzenią podprzeponową, umiejscowioną między przeponą a okrężnicą. Ten stan chorobowy jest najczęściej wynikiem zabiegu chirurgicznego w jamie brzusznej lub perforowanego owrzodzenia lub infekcji. Jest leczony chirurgicznie w celu odprowadzenia płynu i antybiotykami w celu leczenia infekcji. Pacjenci z tym schorzeniem to najczęściej starsi dorośli, chociaż ropień podprzeponowy może wystąpić u pacjentów w każdym wieku.

Ten stan występuje, gdy materiał zakaźny jest uwalniany do przestrzeni podprzeponowej, gdzie może swobodnie unosić się i podróżować, gdy zawartość brzucha się porusza. Po zabiegach chirurgicznych zwiadowczych lub terapeutycznych możliwe jest rozwinięcie się infekcji i przekształcenie się w ropień podprzeponowy. Te ropnie mogą również wystąpić, gdy pacjent z ciężkim stanem zapalnym pęcherzyka żółciowego lub wyrostka robaczkowego doświadcza pęknięcia, pęknięcia zespolenia jelit lub przebicia wrzodu żołądka aż do brzucha.

U pacjentów mogą wystąpić takie objawy, jak tkliwość i ucisk w jamie brzusznej, gorączka, niepokój, nudności, zmęczenie i ogólne złe samopoczucie. Ropień podprzeponowy będzie wyraźnie widoczny w badaniach obrazowania medycznego, takich jak ultradźwięki i zdjęcia rentgenowskie, a brzuch może również być wrażliwy w dotyku. Jeśli pacjent jest niestabilny, można przepisać leki, aby pacjent był wystarczająco zdrowy do operacji. Gdy pacjent jest stabilny, chirurg otwiera miejsce ropnia, drenuje materiał, iryguje go i wszczepia rurkę.

Rurka pozwoli na odpływ dodatkowej ropy i innych materiałów podczas gojenia się ropnia podprzeponowego. Podczas operacji chirurg zajmie się również przyczyną ropnia, wykonując w razie potrzeby naprawę lub usunięcie, aby zatrzymać gromadzenie się zakażonego materiału. Kiedy pacjent się obudzi, zostaną podane antybiotyki w celu zwalczania infekcji, a wyjście rurki będzie monitorowane jako drenaż materiału. W miarę gojenia się pacjenta rurka będzie stopniowo skracana, aż będzie można ją całkowicie usunąć.

Ropień podprzeponowy jest jednym z możliwych zagrożeń związanych z operacją jamy brzusznej i jest potencjalnym powikłaniem nieleczonego zapalenia, infekcji i owrzodzenia w jamie brzusznej. Pacjentom zagrożonym tym stanem można zalecić uważne monitorowanie stanu zdrowia pod kątem jakichkolwiek oznak pojawiających się powikłań. Umożliwi to jak najszybsze rozwiązanie problemów takich jak ropień podprzeponowy, najlepiej zanim stan zdrowia pacjenta zostanie trwale zagrożony.