Co to jest rozcieńczalnik do paznokci?

Rozcieńczalnik do paznokci to roztwór chemiczny, który przywraca zagęszczonemu lakierowi paznokcia jego pierwotną konsystencję i pomaga przedłużyć trwałość lakieru. Zbyt gęsty lakier do paznokci może sprawić, że lakier będzie trudny do nałożenia i/lub nie utrzyma się na paznokciu tak długo, jak lakier o odpowiedniej konsystencji. Prawidłowa konsystencja lakieru powinna pozwolić na nałożenie co najmniej dwóch warstw lakieru przed koniecznością ponownego nałożenia pędzla.

Należy pamiętać, że zwykły rozcieńczalnik do paznokci może osłabiać właściwości niektórych szybkoschnących lakierów do paznokci. Dlatego szukaj rozcieńczalników specjalnie zaprojektowanych do stosowania ze zwykłym lakierem do paznokci.

Użycie rozcieńczalnika zazwyczaj obejmuje następujące kroki:

Dodaj kilka kropel rozcieńczalnika do pasty. Niektóre butelki są wyposażone w zakraplacz lub dziobek, aby ułatwić ten krok.

Dobrze wymieszać. Niektóre instrukcje sugerują, aby dobrze „wstrząsnąć”; jednak potrząsanie może powodować powstawanie pęcherzyków powietrza w szkliwie, które będą widoczne podczas polerowania paznokci. Lepszą alternatywą jest trzymanie butelki w dłoniach i obracanie z boku na bok, aż rozcieńczalnik zostanie dokładnie wchłonięty w pastę.

Odczekaj kilka minut przed nałożeniem lakieru. Instrukcje zalecają odczekanie do 20 minut przed nałożeniem świeżo rozcieńczonego lakieru.

Składniki znajdujące się w tradycyjnym rozcieńczalniku do paznokci często obejmują jeden z następujących: aceton, octan butylu, toluen, keton metylowo-etylowy, heksan, alkohol izopropylowy lub heptan. Te składniki dodane do oryginalnego lakieru do paznokci działają jak rozpuszczalniki, a także zastępują niektóre składniki, które z czasem mogły wyparować.

Wiele z tych składników jest szkodliwych dla powierzchni i potencjalnie wybuchowych, dlatego podczas ich stosowania należy zachować środki ostrożności, w tym:

Przechowuj i używaj rozcieńczalnika z dala od źródeł ciepła, iskier i płomieni.

Nie palić podczas korzystania z tego produktu.

Nie pozwól, aby rozcieńczalnik kapał na powierzchnie syntetyczne lub drewniane, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

Ponieważ niektórzy uważają, że niektóre składniki rozcieńczalnika do paznokci są toksyczne, istnieją nietoksyczne alternatywy. Składniki mogą składać się z etanolu i olejku pomarańczowego, naturalnego rozpuszczalnika. Najlepszym źródłem nietoksycznych, naturalnych wersji jest Internet, chociaż niektóre dobrze zaopatrzone sklepy z artykułami kosmetycznymi mogą je mieć.